Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Wysłanie pytania o spotkanie do wszystkich klubów i koła parlamentarnego w Sejmie

27 lipca 2020 roku, prezydia wszystkich klubów i koła parlamentarnego, otrzymały następujący mail:

Szanowni Państwo,

W imieniu koalicji organizacji pozarządowych, które planują w najbliższym czasie ogłoszenie propozycji kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracam się z uprzejmym pytaniem o możliwość zorganizowania spotkania z przedstawicielami Państwa Klubu Parlamentarnego i rozmowę o udzieleniu jej przez Państwa poparcia.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest prawniczką i koordynatorką strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, posiada wszechstronne doświadczenie w pracy na rzecz praw człowieka i administracji państwowej. W swojej pracy zawodowej skupia się przede wszystkim na ochronie praw osób najsłabszych, a jednocześnie na budowaniu porozumienia i dialogu pomiędzy różnymi środowiskami. Jej dotychczasowa praca udowadnia, że jej nadrzędnym celem jest budowanie wspólnoty obywateli wokół nadrzędnych wartości jakimi są ludzka godność, demokracja i pełne szacunku porozumienie.

W załączeniu przesyłamy Państwu CV kandydatki, które przedstawia jej osiągnięcia i plany.

Koalicja organizacji pozarządowych popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz stworzona jest już na dziś z około 50 organizacji działających zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Organizacje działają na rzecz wielu spraw w tym m.in. praw człowieka, ochrony środowiska, dostępu do informacji publicznej, przeciwdziałaniu przemocy domowej i porozumieniu międzykulturowemu. Wszystkie te kwestie znajdują się w zakresie działalności biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Obserwując pracę całego zespołu biura RPO, w tym przede wszystkim zgłaszanej przez nas kandydatki, jesteśmy przekonani, że Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest odpowiednią kandydatką do kontynuowania misji urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jakim jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji

Popierając kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz jednocześnie wyrażamy nadzieję na konstruktywną rozmowę z przedstawicielami Państwa Klubu Poselskiego na temat roli urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i jego służbie w ochronie interesu obywateli.

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com