Dlaczego warto poprzeć Zuzannę Rudzińską-Bluszcz

Jest niezależna. W swojej pracy zawsze stawia na na dialog i porozumienie.

Jest skuteczna. Wielokrotnie broniła w sądach praw osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy osób bezrobotnych.

Jest doświadczona. Podejmowała się spraw w różnych obszarach, np. dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wolności wyznania czy prawa do sądu. Pracowała zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, od wielu lat jest aktywna w trzecim sektorze.

Jest propaństwowcem. Wie, co to służba publiczna i udowodniła, że umie się jej poświęcić.