Jaka jest kandydatka na naszą rzeczniczkę

  • Jest nastawiona na dialog i porozumienie.
  • Skutecznie chroniła w sądach prawa osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy bezrobotnych.
  • Podejmowała się spraw dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wonności wyznania,  prawa do sądu.
  • Wie co to służba publiczna i uwodniła, że umie się jej poświęcić.