Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Jaka jest kandydatka na naszą rzeczniczkę

  • Jest nastawiona na dialog i porozumienie.
  • Skutecznie chroniła w sądach prawa osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy bezrobotnych.
  • Podejmowała się spraw dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wonności wyznania,  prawa do sądu.
  • Wie co to służba publiczna i uwodniła, że umie się jej poświęcić.

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com