Wizja urzędu:

• Przyjazny i otwarty na każdego
• Całkowicie niezależny
• Nowoczesny i ekologiczny