Najważniejsze wyzwania w Polsce:

• Bariery wpływające na dostęp do opieki zdrowotnej
• Nierówne szanse w dostępie do edukacji
• Prawa seniorów
• Bezpieczeństwo ekologiczne
• Bezpieczeństwo w Internecie