Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Najważniejsze wyzwania w Polsce:

• Bariery wpływające na dostęp do opieki zdrowotnej
• Nierówne szanse w dostępie do edukacji
• Prawa seniorów
• Bezpieczeństwo ekologiczne
• Bezpieczeństwo w Internecie

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com