17 września o 10.00 zaopiniowanie kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz

Zgodnie z procedurą wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, zanim nastąpi głosowanie przez posłów nad kandydaturą, musi ona zostać zaopiniowana przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowiek. Jej przewodniczący – poseł Marek Ast zwołał posiedzenie Komisji w tej sprawie na ostatnią chwilę. Warto zauważyć, że o tym iż jego obowiązkiem jest to zrobić wiedział od 10 sierpnia. Przecież kadencja obecnego RPO minęła 9 września. Czemu zwołał posiedzenie dopiero 16 września po południu, na następny dzień o 10.00.

A może zapomniał o obywatelach i przypomnieliśmy o sobie naszym apelem?

Mimo bardzo krótkiego terminu organizacje społeczne zdołały zgłosić się na posiedzenie Komisji, a Przewodniczący je zaprosił. Będziemy obserwować czy posłowie zadają pytania adekwatne do problemów, o których rozmawialiśmy na naszych spotkaniach z kandydatką.

Zapraszamy do oglądania transmisji. Aby ją znaleźć należy:

  1. Odnaleźć Komisję tu: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp
  2. Znaleźć datę 17.09.2020 g. 10.00
  3. Następnie obok opisu Komisji, po lewej stronie, powinna się pojawić się czerwona mała ikonka wyglądająca jak każdy znaczek PLAY. I tam należy nacisnąć. Pojawi się transmisja.

Zapraszamy – to ważny dzień dla społeczeństwa obywatelskiego!