Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Mazowieckie Forum Organizacji Pozarządowych

21 września Zuzanna Rudzińska-Bluszcz wzięła udział w Mazowieckim Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie było organizowane przez Federację Mazowia, wzięło w nim udział ponad stu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych działających na terenie całego województwa mazowieckiego, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Społeczna Kandydatka uczestniczyła w panelu dotyczącym wykluczenia oraz współpracy organizacji społecznych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Zuzanna Rudzinska-Bluszcz poruszyła tematy takie jak wykluczenie społeczne czy zaufanie do instytucji publicznych, mówiła również o wizji urzędu RPO oraz o tym, że:
  • To dzięki organizacjom mamy dziś społeczną kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponad 700 organizacji to olbrzymi kredyt zaufania, za który bardzo dziękuje.
  • Wykluczenie nie ma żadnych barw partyjnych, a prawa obywatelskie powinny być przedmiotem debaty publicznej ponad podziałami.
  • Mniejszością dziś są samotni rodzice, osoby z niepełnosprawnościami, osoby żyjące na skraju ubóstwa, czy chorujące na choroby rzadkie. Wykluczenie dotyka różnych grup społecznych.
  • Pandemia pokazała nam, jak łatwo jest wykluczyć pewne grupy społeczne. Szczególnie uwidoczniło się to w sytuacji dzieci, które przez brak dostępu do komputera zostały edukacyjnie wykluczone.
  • Rola organizacji społecznych jest bardzo ważna. Prawdziwych problemów nie widzimy na co dzień na Twitterze czy w innych mediach społecznościowych. Prawdziwe problemy dotykają obywateli codziennie na ulicy, w domu, w pracy, czy w szpitalu. Te prawdziwe sprawy można usłyszeć np. podczas spotkań regionalnych organizowanych przez Biuro RPO.
  • Nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich bez organizacji społecznych. RPO jest organem centralnym, który pełni służbę na rzecz wszystkich obywateli.

Dziękujemy Federacji Mazowia za zaproszenie oraz organizacjom społecznym za poparcie!

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com