Mazowieckie Forum Organizacji Pozarządowych

21 września Zuzanna Rudzińska-Bluszcz wzięła udział w Mazowieckim Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie było organizowane przez Federację Mazowia, wzięło w nim udział ponad stu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych działających na terenie całego województwa mazowieckiego, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Społeczna Kandydatka uczestniczyła w panelu dotyczącym wykluczenia oraz współpracy organizacji społecznych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Zuzanna Rudzinska-Bluszcz poruszyła tematy takie jak wykluczenie społeczne czy zaufanie do instytucji publicznych, mówiła również o wizji urzędu RPO oraz o tym, że:
  • To dzięki organizacjom mamy dziś społeczną kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponad 700 organizacji to olbrzymi kredyt zaufania, za który bardzo dziękuje.
  • Wykluczenie nie ma żadnych barw partyjnych, a prawa obywatelskie powinny być przedmiotem debaty publicznej ponad podziałami.
  • Mniejszością dziś są samotni rodzice, osoby z niepełnosprawnościami, osoby żyjące na skraju ubóstwa, czy chorujące na choroby rzadkie. Wykluczenie dotyka różnych grup społecznych.
  • Pandemia pokazała nam, jak łatwo jest wykluczyć pewne grupy społeczne. Szczególnie uwidoczniło się to w sytuacji dzieci, które przez brak dostępu do komputera zostały edukacyjnie wykluczone.
  • Rola organizacji społecznych jest bardzo ważna. Prawdziwych problemów nie widzimy na co dzień na Twitterze czy w innych mediach społecznościowych. Prawdziwe problemy dotykają obywateli codziennie na ulicy, w domu, w pracy, czy w szpitalu. Te prawdziwe sprawy można usłyszeć np. podczas spotkań regionalnych organizowanych przez Biuro RPO.
  • Nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich bez organizacji społecznych. RPO jest organem centralnym, który pełni służbę na rzecz wszystkich obywateli.

Dziękujemy Federacji Mazowia za zaproszenie oraz organizacjom społecznym za poparcie!