Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Spotkanie kandydatki z organizacjami we Wrocławiu!

28 września we Wrocławiu odbyło się spotkanie kandydatki na RPO z organizacjami społecznymi działającymi na terenie województwa dolnośląskiego. Razem z przedstawicielami organizacji rozmawialiśmy o wyzwaniach dla praw obywatelskich, o tym, jakie wyzwania stoją przed kolejną kadencją Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dlaczego zmiany klimatyczne, wydajna ochrona zdrowia i nowoczesna edukacja to fundamenty programu Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

Rozmawialiśmy o roli Rzecznika Praw Obywatelskich, jaką jest uwrażliwianie społeczeństwa na tematy takie jak m.in. kryzys bezdomności. Poruszyliśmy wątek szkodliwych treści oraz bezpieczeństwa w internecie, sytuacji rodzin zastępczych oraz dzieci z domów dziecka. Rozmawialiśmy również o prawach ucznia oraz osób małoletnich oraz pełnoletnich, czasem nieświadomych swoich praw obywatelskich. Dyskutowaliśmy również na temat aktualnych potrzeb organizacji społecznych oraz możliwej przyszłej współpracy biura Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami działającymi na rzecz różnych problemów, wyzwań czy grup społecznych.

Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Centrum Praw Kobiet oraz Sektora 3. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i gościnę!

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com