Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Spotkanie z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym

30 września społeczna kandydatka na RPO spotkała się z działaczami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego pochodzącymi z różnych regionów Polski. Spotkanie dotyczyło wizji urzędu RPO oraz możliwych działań Biura RPO na rzecz ochrony środowiska, m.in. wsparcia organizacji społecznych oraz oddolnych działań zmierzających do ochrony klimatu i natury. 

 

Rozmawialiśmy o współpracy RPO z organizacjami młodzieżowymi oraz diagnozowaniu przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich systemowych problemów dotyczących środowiska i klimatu. Kandydatka zadeklarowała chęć powołania niezależnej Rady Klimatycznej – komisji ekspertów działającej na rzecz ochrony środowiska oraz mającej na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

 

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com