Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Spotkanie z mniejszościami narodowymi i etnicznymi

30 września Zuzanna Rudzińska-Bluszcz spotkała się z przedstawicielami organizacji społecznych działających na rzecz praw mniejszości narodowych oraz etnicznych w Polsce. Rozmawialiśmy o sytuacji Ukraińców, Romów, Karaimów, Muzułmanów, Żydów i Ormian w Polsce. Poruszyliśmy wątki m.in. oznakowania miejsc pamięci oraz cmentarzy mniejszości narodowych i etnicznych, potrzebę działań edukacyjnych, zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej, np. w muzeach i instytucjach publicznych, przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści, cyberprzemocy oraz hejcie, który szczególnie dotyka mniejszości. Spotkanie zostało zorganizowane przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. Kandydatka na RPO zadeklarowała chęć działań na rzecz poprawy sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com