Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zwróciliśmy się do TVP o informowanie o wyborach na RPO

2 października 2020 roku wysłaliśmy list dp Zarządu TVP w sprawie rzetelnego informowania o wyborach na Rzecznika Praw Obywatelskich. List został też wysłany do wiadomości Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jego treść cytujemy poniżej.

Warszawa, dn. 2 października 2020 r.

Pan Jacek Kurski
Prezes Zarządu
Pan Mateusz Matyszkiewicz
Członek Zarządu
Telewizja Polska S.A.

Szanowni Panowie,

w związku z ogłoszeniem na stronie Sejmu RP informacji, iż dn. 7 lub 8 października odbędzie się głosowanie nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracamy się z wnioskiem o to, by – w ramach działań misyjnych – Telewizja Polska przygotowała informację do serwisów informacyjnych TVP1 i TVP Info, wyemitowaną w czasie najwyższej oglądalności, zawierającą treści informujące obywateli o następujących kwestiach:

  1. Jakie są uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich;
  2. Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich;
  3. Do kiedy, zgodnie z prawem, należało zgłosić kandydatów i kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich;
  4. Kto może zgłaszać kandydatów;
  5. Ilu jest kandydatów na to stanowisko w 2020 roku;
  6. Jak wygląda procedura wyboru, kto zgłosił kandydaturę, a kto nie zgłosił;
  7. Kiedy będzie miał miejsce wybór RPO.

Wnioskujemy też o transmisję lub nagrania zarówno z głosowania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (9 października o 9.00), jak i z posiedzenia Sejmu, gdy głosowana jest kandydatura. Ponadto – jeśli podczas najbliższej Komisji nie odbędzie się wysłuchanie, a jedynie powtórne głosowanie – wnioskujemy o to, by TVP1 i TVP Info przedstawiły widzom całe przemówienie jedynej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich, Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, z poprzedniego posiedzenia w tej sprawie. Posiedzenie miało miejsce 17 września 2020 roku (nr 32 http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=SPC#32). Nagranie dostępne jest na stronie Sejmu http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=83B8E6CB40F2B159C12585E5004FF249

Nasz wniosek opieramy na Art. 21. 1. Ustawy o Radiofonii i Telewizji. “Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom (…) usługi w zakresie informacji (…) cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Nasze rozumienie obowiązków TVP opieramy też na punkcie 3.15 Karty Powinności Telewizji Polskiej S.A. na lata 2020-2024. “(…) TVP prezentuje działania (…) podmiotów życia publicznego i społecznego (…) w ramach umożliwienia naczelnym organom państwowym bezpośredniej prezentacji oraz wyjaśniania polityki państwa (art.22 ust. 2 i 3 ustawy o RTV)” oraz 1.1.1. – jednym z kluczowych gatunków dla TVP1 jest informacja, zaś dla TVP Info – serwisy informacyjne (1.4.1).

By informacja oddawała rzeczywistość, należy zapoznać się zarówno z programem kandydatki, jak i tym, o czym rozmawia od trzech miesięcy z organizacjami świadczącymi pomoc materialną, prawną, psychologiczną, wspierającymi rozwój i aktywizację społeczności lokalnych, zachowanie dziedzictwa historycznego, ochrony środowiska i klimatu. Organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziców, uczniów i nauczycieli, osób wierzących i ateistów, rodzin i sierot, kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, pacjentów, osób w kryzysie bezdomności, z problemem alkoholowym, imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych, osób nieheteronormatywnych, osób zamieszkujących tereny wiejskie, mniejsze miasta i metropolie, osób zaginionych i ich rodzin, zwierząt, sportowców, pieszych, osób wysiedlonych i ratujących prześladowanych. Czyli wszystkich tych, którzy mają prawo do godnego życia.

W razie gdyby potrzebne było więcej informacji z naszej strony, zapraszamy do kontaktu pod adresem NaszRzecznik@gmail.com. Chętnie udzielimy wypowiedzi. Zapraszamy też na stronę NaszRzecznik.pl.

Liczymy na szybkie działanie z Państwa strony.

Łączymy wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć, Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Anna Duniewicz, inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
Jagoda Gmachowska, Wiosna bez Barier
Łukasz Małecki, Stowarzyszenie Paryżanie
Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
Alicja Wancerz-Gluza, Fundacja Ośrodka Karta
Elżbieta Wąs, Miasto Obywatelskie Lubartów

Jedyną kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich popiera 841 organizacji społecznych. Ich lista dostępna jest na stronie NaszRzecznik.pl https://naszrzecznik.pl/organizacje-wspierajace-kandydature/

Do wiadomości Krajowej rady Radiofonii i Telewizji

Witold Kołodziejski, Przewodniczący KRRiT
Teresa Bochwic, Z-ca Przewodniczącego KRRiT
Andrzej Sabatowski, Członek KRRiT
Janusz Kawecki, Członek KRRiT
Elżbieta Więcławska – Sauk, Członek KRRiT

 

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com