Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Spotkanie kandydatki z organizacjami w Kielcach!

1 października kandydatka na RPO razem z Krzysztofem Izdebskim – przedstawicielem Fundacji ePaństwo spotkała się z organizacjami społecznymi działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Rozmawialiśmy m.in. o wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców, potrzebie edukacji obywatelskiej, walce z mową nienawiści i hejtem zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w internecie oraz zaangażowaniu społecznym młodszego pokolenia.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz stwierdziła, że to kluczowe, by Rzecznik Praw Obywatelskich stale współpracował z organizacjami społecznymi i mieszkańcami wszystkich regionów Polski. Dla Rzecznika, informacje przekazywane przez lokalnych aktywistów są często jedynym źródłem wiedzy o lokalnych problemach – i jedyną szansą na podjęcie tematu i pomoc. Dlatego Rzecznik kolejnej kadencji, zdaniem kandydatki, powinien kontynuować obecność Biura RPO w mniejszych ośrodkach – chociażby poprzez formułę spotkań regionalnych.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjazne Kielce za pomoc w organizacji spotkania!

 

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com