Problemy mieszkańców wsi – jak może pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich?

Na jakie problemy mieszkańców wsi odpowiadają organizacje społeczne? Jakie problemy przerastają ich możliwości? Czy szukają pomocy instytucji publicznych? Czy i jak może pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich?

Na zaproszenie organizacji wspierających społeczną i jedyną kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskie – Zuzannę Rudzińską-Bluszcz – organizujemy spotkanie online o problemach, z którymi borykają się organizacje działające na terenach wiejskich. 

Spotkanie odbędzie się 22 października o godzinie 19.00.  Zainteresowane organizacje zapraszamy do zgłaszania się i zadawania pytań. Link do wydarzenia zostanie przesłany zgłoszonym organizacjom.

Już teraz, na spotkaniach z kandydatką i w listach, które przesyłają organizacje, pojawiły się kwestie takie, jak zamykanie szkół czy tzw. „śmierdzące inwestycje” i brak odpowiedniego prawa, które zmniejszyłoby ich uciążliwość dla mieszkańców. Z jakimi jeszcze problemami się spotykacie? Gdzie napotykacie na problemy trudne do przezwyciężenia? Czy COVID-19 spowodował pojawienie się jakichś nowych wyzwań?

O tym wszystkim będziecie mogli porozmawiać z kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich.