Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Petycja 1050 organizacji o wysłuchanie kandydatki na RPO

Szanowna Pani Marszałek Sejmu

Elżbieta Witek

 

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Wicemarszałkowie

Małgorzata Gosiewska

Małgorzata Kidawa-Błońska

Włodzimierz Czarzasty

Ryszard Terlecki

Piotr Zgorzelski

 

Szanowna Pani Marszałek,

 

we wtorek, 20 października, Sejm 9. kadencji będzie głosował powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatką zgłoszoną na ten urząd jest pani mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jest jedyną kandydatką. Na urząd Rzecznika rekomendowało ją ponad 1000 organizacji pozarządowych, w tym większość w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Znajdujemy się w dramatycznym miejscu historii Rzeczypospolitej, naszej wspólnoty, w każdym wymiarze jej istnienia i funkcjonowania. Wszyscy potrzebujemy dzisiaj i w kolejnych latach rzetelnych i sprawnych w działaniu instytucji ustanowionych w Konstytucji. Także powołanego przez Sejm i Senat, przy współudziale społeczeństwa, a więc z silnym poparciem ludzi – czynnych społecznie obywateli – Rzecznika Praw Obywatelskich. Każdy dzień ma obecnie, w pandemii, znaczenie. To jest ten czas, w którym politycy wspólnie, większości i mniejszości, powinni pozwolić zwyciężyć demokracji. Tego oczekują ich wyborcy.

Mówimy to w imieniu ponad 1000 organizacji społecznych w Polsce – kilkudziesięciu tysięcy członków, pracowników i wolontariuszy, miliona obywateli, z którymi i dla których na co dzień pracujemy. Mówimy to w imieniu ponad 1000 organizacji społecznych reprezentujących wszystkie okręgi wyborcze, wszystkie województwa, działających we wszystkich obszarach aktywności społecznej. Organizacji, które na co dzień nie angażują się politycznie, ale które dzisiaj, ponad środowiskami w których działają, ramię w ramię popierają kandydatkę na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przedstawiamy Pani Marszałek petycję zarządzenia bezzwłocznego wysłuchania p. mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na plenarnym posiedzeniu Wysokiej Izby. Uważamy, że rola tego konstytucyjnego organu powołanego do ochrony praw obywatelek i obywateli Polski wymaga poważnego potraktowania jedynej zgłoszonej w ustawowym terminie kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oczekujemy, że debata w Sejmie nad kandydaturą p. mec. Rudzińskiej-Bluszcz odbędzie w porze, która pozwoli śledzić ją szerokiej opinii publicznej. Obywatele mają prawo poznać program kandydatki na obrońcę ich praw i wolności. Szczególnie dziś, gdy w obliczu pandemii, ochrona praw podstawowych (rozdział II Konstytucji) – w tym prawa do zdrowia i życia – staje się palącą potrzebą.

Oczekujemy, że Sejm umożliwi kandydatce zabranie głosu na sali plenarnej także dlatego, że podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do jej kandydatury posłowie nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, przeciwnie, jej wizja urzędu RPO zyskała uznanie członków Komisji obecnych na sali, a o nieudzieleniu jej rekomendacji zadecydowały zaledwie 2 głosy przeciwne.

My wszyscy – obywatele, w tym parlamentarzyści, potrzebujemy Rzecznika Praw Obywatelskich z silnym mandatem Sejmu i Senatu.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu 1050 organizacji społecznych popierających kandydaturę p. mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz

na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Federacja Konsumentów, Warszawa

Forum Unia Młodych, Ostrowiec Świętokrzyski

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska, Warszawa

Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Poznań

Fundacja Pole Dialogu, Warszawa

Fundacja Rodzic w Mieście, Warszawa

Fundacja Strefa Zieleni, Warszawa

Fundacja Warszawskie Centrum Psychoonkologii, Warszawa

Fundacja Ziemia i My, Warszawa

Inicjatywa Obywatelska „Chcemy całego życia”, cała Polska

Kaliska Inicjatywa Miejska

Klub Astronomiczny Almukantarat, Warszawa

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie

Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, Warszawa

Konin. Mam Prawo Wiedzieć

Łańcuch Wzajemności, Krekole

Musszelka, Milanówek

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Częstochowa

Pracownia Dóbr Wspólnych, Warszawa

Progenja, Podkowa Leśna

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie Akcja Konin

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury, Hrubieszów

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Krytyka Polityczna, Warszawa

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane Nida

Stowarzyszenie Nasze Łomianki, Łomianki

Stowarzyszenie Paryżanie, Mikstat

Stowarzyszenie Plac Solidarności, Szczecin

Stowarzyszenie Prawo do Miasta, Konin

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Śląskie Perły, Rybnik

Stowarzyszenia TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

Stowarzyszenia Tarnowska Rospuda

Stowarzyszenie Wiosna bez Barier, Szczecin

Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa

Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, Ostrowiec Świętokrzyski

Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze

Towarzystwo Dziennikarskie, Warszawa

WWF Polska, Warszawa

 

Do wiadomości

Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu

Piotra Glińskiego, Wicepremiera, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

 

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com