Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Nowy termin- 29.10.2020 r. – Spotkania o wsi

Po burzliwym 22 października, gdy została „niewybrana” kandydatka na RPO – Zuzanna Rudzińska Bluszcz, przesunęliśmy spotkanie o wsi z 22 na 29 października. Będziemy rozmawiać o tym na jakie problemy mieszkańców wsi odpowiadają organizacje społeczne, jakie problemy przerastają ich możliwości? Czy szukają pomocy instytucji publicznych? Czy i jak może pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich?

Na zaproszenie organizacji wspierających społeczną i jedyną kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskie – Zuzannę Rudzińską-Bluszcz – organizujemy spotkanie online o problemach, z którymi borykają się organizacje działające na terenach wiejskich. 

Spotkanie odbędzie się 29 października o godzinie 19.00.  Zainteresowane organizacje zapraszamy do zgłaszania się i zadawania pytań. Link do wydarzenia zostanie przesłany zgłoszonym organizacjom.

Już teraz, na spotkaniach z kandydatką i w listach, które przesyłają organizacje, pojawiły się kwestie takie, jak zamykanie szkół czy tzw. „śmierdzące inwestycje” i brak odpowiedniego prawa, które zmniejszyłoby ich uciążliwość dla mieszkańców.

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com