Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Czy w końcu nadszedł czas wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich?

[Aktualizacja – posiedzenie Komisji zostało przełożone. Nie podano nowej daty]

“Jutro kolejna okazja, by pokazać, gdzie władza ma społeczny wysiłek” – napisała znana blogerka Kataryna na swoim twitterowym profilu. Mówiła o wysiłku 1200 organizacji, które starają się o wybór Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory władza uważała, że nie musi się nawet tłumaczyć z tego, że nie popiera kandydatki organizacji społecznych. Ani z tego, że nie umie zaoferować żadnego kontrkandydata. Efekt – obywatelom grozi brak RPO. Bo żeby choć władza przyznała, że nie umie wywiązać się z obowiązków i wybrać RPO. Nie. Postanowiła obywateli ukarać, wnioskując do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie niezgodności z Konstytucją faktu, że obecny RPO sprawuje funkcję dłużej niż pięć lat.

Do czego prowadzą wyroki pozbawionego niezależności Trybunału Konstytucyjnego, właśnie możemy obserwować na ulicach. Ale czy to spowodowało jakąś refleksję? Czy władza przestanie milczeć (udawanie, że temat nie istnieje), być bezczynna (o rozpoczęcie działań trzeba było apelować), kpiąco wypowiadać się, że „organizacji przecież jest znacznie więcej” (Jan Kanthak podczas wywiadu udzielanego TVN), napuszczać swoich zwolenników do powielania informacji, że organizacje nie reprezentują społeczeństwa. Jeśli nie reprezentują społeczeństwa, to kogo? Kto jest społeczeństwem dla miłościwie nam panujących?

Wśród 1200 organizacji jest:
  • Ponad 150 organizacji skupiających osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów lub im pomagających
  • Ponad 80 organizacji skupiających seniorów lub na ich rzecz działających
  • Około 250 organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży
To nie jest społeczeństwo?

Dziś Prawo i Sprawiedliwości ponownie zajmuje się myśleniem o przyszłości osób z niepełnosprawnościami, o ich opiekunach, o dzieciach z niepełnosprawnościami, które od urodzenia mają mniejsze szanse na rozwój. Jak partia rządząca zamierza pogodzić swoją nową retorykę, do której została zmuszona przez protesty na ulicach, z dotychczasowym aroganckim okazywaniem lekceważenia organizacjom reprezentującym społeczeństwo i grupom, którymi się teraz zasłania? Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie to grupa społeczna, która doświadcza nierównego traktowania od lat. To społeczeństwo, które także walczy o zwykłe prawo wyboru, do decydowania o sobie i prawo do edukacji, prawo do godnego życia dla każdego, które gwarantuje Konstytucja. Pamiętajmy, że prawa człowieka bez wyjątku to ogromna wartość!

Na 3 listopada o 16.00 zaplanowano wysłuchanie kandydatki i rekomendację (lub jej brak)

Na 5 listopada od 14.30 głosowanie nad kandydaturą.

Obserwujmy!

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com