Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Apel prof. Adama Strzembosza do wydziałów prawa

Jako, że Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowało, że nie podejmie działania wspólnego z obywatelkami i obywatelami oraz znalazło trudne do wytłumaczenia wyjście z impasu w sprawie wyboru RPO – proponując trzeciego kandydata lub kandydatkę – swojego, samodzielnie, nie udał się pomysł pokazania wspólnego działania, w którym można by pokazać że społeczeństwo nie przyjmuje braku zasad przy wyborze RPO.

Władysław Kosianiak-Kamysz wystosował pismo do wydziałów prawa i administracji z prośbą o podanie kandydatów ze środowisk naukowych. Nie wiemy, do których dokładnie wydziałów takie pismo trafiło. Ale wiemy, że na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim rady wydziałów poparły Zuzannę Rudzińską-Bluszcz.

Profesor Adam Strzembosz wystosował list do pozostałych wydziałów prawa z apelem o to, by uczyniły to samo. Treść apelu przytaczamy:

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa w związku z trwającym procesem wyłonienia następcy prof. Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak wiadomo Sejm dwukrotnie odrzucił kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, a jednocześnie rządząca większość nie zgłaszała swoich kandydatów. Od trzech miesięcy Sejm nie potrafi wyłonić RPO.

Z tym większym zaniepokojeniem odbieram informację o przedstawieniu na to stanowisko kandydatury czynnego polityka. Z rezerwą odnoszę się też do postulatów wyłonienia przez społeczność akademicką innego kandydata – w istniejących okolicznościach oznaczałoby to, że środowisko akademickie miałoby autoryzować zniweczenie zaangażowania obywateli i obywatelek, którzy przedstawili swoją kandydatkę na to stanowisko.

Z tego względu, jestem głęboko przekonany, że w przypadku wyboru następnego Rzecznika Praw Obywatelskich społeczność akademicka oraz samorządy prawnicze powinny posłuchać głosu obywateli i obywatelek jednomyślnie poprzeć, przedstawioną przez ponad 1.300 organizacji społecznych, kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Rzecz jasna mój apel o poparcie tej kandydatury kieruję też do osób zasiadających w Parlamencie, do których należy ostateczna decyzja w tej sprawie.

Kandydatura mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wyróżnia się nie tylko ze względu na merytoryczne przygotowanie kandydatki oraz jej długoletnie doświadczenie zawodowe, w tym dogłębną znajomość specyfiki pracy biura RPO, w którym od lat pracuje, jako aktywny uczestnik postępowań w obronie praw obywatelskich. Istotnym walorem kandydatki jest także to, że nie jest związana z żadną partią polityczną, całkowicie bezstronna i oddana idei ochrony praw obywatelskich.

W tych trudnych czasach, pandemii i trwającego kryzysu praworządności, urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powinien zostać powierzony w ręce osoby, która będzie umiała upominać się o prawa osób najsłabszych, stać na straży konstytucyjnych wartości i bronić obywateli przed naruszeniem ich praw ze strony państwa – bez względu na to, jaka partia będzie państwem rządzić.

Z tych względów zwracam się do Państwa z apelem o wyrażenie poparcia dla kandydatury mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z wyrazami szacunku,

Adam Strzembosz

 

 

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com