Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Oświadczenie ws. poparcia dla Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz

29 grudnia mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wspierana przez 1200 organizacji, zgłoszona została po raz kolejny na stanowisko RPO przez trzy ugrupowania opozycyjne: KO, Lewica i Polska 2050. Tym razem oprócz społecznej kandydatki pojawili się również kandydaci zgłoszeni przez PiS, przez Konfederację wraz z PSL.

Dzień później, pojawiły się głosy kwestionujące wiarygodność poparcia udzielonego kandydatce przez organizacje społeczne. Zarzuty te odbieramy jako atak podważający społeczne zaufanie do organizacji społecznych i kwestionujące ideę udziału obywateli i obywatelek w procesie wyboru nowego RPO.

Od wczoraj odnotowujemy też rosnącą w szybkim tempie liczbę zgłoszeń od organizacji fikcyjnych (o czym świadczą wulgarne i obsceniczne nazwy organizacji podawane w zgłoszeniach). Uważamy za nieprzypadkowy fakt, że pojawienie się zarzutów pod adresem listy poparcia dla społecznej kandydatki oraz ataki trolli zbiegają się z ogłoszeniem kontrkandytatów.  Walka o zachowanie niezależności urzędu RPO wkracza w decydującą fazę.

W związku z pojawiającymi się pytaniami o sposób zgłaszania listy i kwestionowaniem niektórych ze znajdujących się na niej podpisów wyjaśniamy:

W lipcu 2020 r. przedstawiliśmy postulat, by organizacje społeczne wzięły udział w procesie wyłonienia nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawiły swojego kandydata. Postulat ten został opublikowany na portalu NGO.pl (tekst dostępny jest tutaj), a pod tym tekstem przedstawiono możliwość wpisywania nazw organizacji wyrażających swoje poparcie dla kandydatury mec. Rudzińskiej-Bluszcz. System rejestracji uwzględniał podanie nazwy organizacji i miejscowości, w której działa. Po wpisaniu organizacji pod listem sprawdzaliśmy czym się zajmuje, a w kolejnych etapach wysyłaliśmy regularne informacje, na jej oficjalny e-mail podany na stronie, o postępach kampanii. Lista była publiczna i każda organizacja mogła dodatkowo weryfikować swój wpis. Jedynie w kilku przypadkach weryfikacja organizacji nie była możliwa ze względu na to, że organizacje nie miały strony internetowej ani dostępnych publicznie danych kontaktowych.  

Ewentualne przypadki wpisania na listę poparcia dla kandydatki organizacji, która miałaby nie udzielić poparcia lub je wycofać dotyczą śladowej liczby wszystkich z 1200 organizacji i wynikają z przyjętego, opartego na zaufaniu i jawności, modelu zbierania podpisów.

Wyrażone przez organizacje społeczne poparcie dla kandydatury mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz było działaniem oddolnym łączącym organizacje działające na szczeblu krajowym z organizacjami lokalnymi. To działanie jest unikatowe pod względem skali mobilizacji w sektorze organizacji społecznych, jak również jako przykład działania ponad podziałami.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu zbierane są zgłoszenia organizacji w celu poparcia kandydatury mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i zapraszamy organizacje zainteresowane zgłoszeniami do wysyłania nam wiadomości na adres organizacje@naszrzecznik.pl.

Będziemy informować o naszych dalszych działaniach.

Inicjatywa Nasz Rzecznik

 

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com