Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Komunikat

W związku z próbami zdyskredytowania poparcia udzielonego mec. Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadziliśmy procedurę ponownej weryfikacji wszystkich organizacji społecznych  popierających społeczną kandydatkę.

Po powtórnym sprawdzeniu statusu podmiotów znajdujących się na liście poparcia, dokładnym przeanalizowaniu prowadzonej z nimi komunikacji oraz przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami tych organizacji, których poparcie kwestionowane było w niektórych mediach, potwierdzamy, że organizacje figurujące obecnie na liście NaszRzecznik.pl udzieliły poparcia kandydaturze mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich.

W wyniku weryfikacji z listy usunięte zostało dziesięć podmiotów, które były błędnie zakwalifikowane jako organizacje społeczne, osiem organizacji, które wycofały poparcie lub twierdzą, że go nie udzielały oraz dwadzieścia cztery, z którymi nie udało nam się jeszcze skontaktować w celu potwierdzenia poparcia.

Jednocześnie spośród dziewięciu podmiotów, na których brak poparcia powoływały się media, pięć je potwierdziło i podtrzymało, trzy je wycofały, a jedna znalazła się w puli podmiotów wykreślonych z racji niespełnienia kryterium organizacji społecznej.

W międzyczasie zgłoszenie poparcia przysłały kolejne organizacje. Na dzień 13 stycznia liczba organizacji udzielających wsparcia społecznej kandydatce wynosi 1212

Wciąż można dołączyć do grona popierających mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Zapraszamy!

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com