Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

„Obywatele bez Rzecznika” – oświadczenie organizacji społecznych

Jako przedstawiciele organizacji społecznych sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość parlamentarną. Nie akceptujemy de facto rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał Julii Przyłębskiej, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów.

Przyjęty wczoraj przez trybunał pogląd stanowi kolejny przykład zawłaszczania państwa przez partię władzy, podkopywania fundamentów demokracji i obchodzenia przepisów Konstytucji w myśl zasady: po nas choćby potop.

Przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie sprzeciwiają się kontynuowaniu misji Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru jego następcy. Wartości ujęte w preambule Konstytucji i jej zasadach ustrojowych, takie jak ciągłość funkcjonowania władz publicznych, zaufanie obywateli do państwa, a także troska o to, by podstawowe prawa i wolności obywatela nie były łamane, wymagają wręcz, aby urząd ten do czasu wyboru następcy pełniony był w niezależny sposób przez osobę, która uprzednio uzyskała demokratyczny mandat.

Przyjęty przez trybunał Julii Przyłębskiej standard przeciwny powoduje, że wszyscy tracimy obrońcę. Najbardziej zmiana ta dotknie osoby, dla których w ostatnich latach urząd RPO był główną ostoją i orędownikiem ich praw. Najmocniej odczują ją więc osoby z różnych względów narażone na wykluczenie: osoby z mniejszych miejscowości, starsze, z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, należące do mniejszości, w tym  szczególnie mniejszości seksualnych, osoby przebywające w ośrodkach odosobnienia. Tylko w 2020 roku o ochronę w sprawach indywidualnych do Biura Rzecznika zwrócono się ponad 72 tysiące razy. W świetle ostatnich wydarzeń Polska utraci także ważny ośrodek upominania się o prawa kobiet.

Jako społeczeństwo obywatelskie tracimy również istotny ośrodek debaty społecznej, miejsce poruszania zapomnianych lub lekceważonych problemów, wykuwania nowych pomysłów i rozwiązań. Jedną z ostatnich płaszczyzn, na których mogły spotkać się osoby o odmiennych poglądach, z szacunkiem szukające wspólnych rozwiązań dostrzeżonych przez siebie problemów.

Decyzja trybunału to także bezpośrednie zagrożenie dla kilkuset osób pracujących w Biurze RPO. Ryzyko czystek, zamachu na ich niezależność i zachowań znanych z innych instytucji przejmowanych w podobny sposób. W tych trudnych chwilach solidaryzujemy się ze wszystkimi pracującymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy im wszystkim, a także odchodzącemu Rzecznikowi podziękować za trud pracy na rzecz przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Jednocześnie domagamy się, aby wybory nowego Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się w zgodzie z przepisami Konstytucji. Wszelkie próby mianowania osoby pełniącej  obowiązki rzecznika  z pominięciem Sejmu i Senatu uznamy za obejście przepisów ustawy zasadniczej.

Zwracamy się do społeczności międzynarodowej o monitorowanie działań rządzącej większości parlamentarnej podejmowanych w tym względzie.

Lista organizacji podpisanych pod oświadczeniem

 1. Akcja Demokracja
 2. Archiwum Osiatyńskiego
 3. Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach
 4. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 5. Edukacja w Działaniu
 6. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego
 7. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 8. Forum Darczyńców w Polsce
 9. Forum Unia Młodych
 10. Fundacja “Przestrzeń dla Edukacji”
 11. Fundacja „Tradycja Olimpijska”
 12. Fundacja “Z uśmiechem przez życie”
 13. Fundacja 360!
 14. Fundacja Akademia Młodych Głuchych
 15. Fundacja Aktywności Lokalnej
 16. Fundacja Autonomia
 17. Fundacja Avalon
 18. Fundacja Bęc Zmiana
 19. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 20. Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+
 21. Fundacja Chustka
 22. Fundacja Cicha Tęcza
 23. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 24. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 25. Fundacja dla Polski
 26. Fundacja Dobra Wola
 27. Fundacja Domu Baudouina
 28. Fundacja Edukacji Prawnej “Iustitia”
 29. Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”
 30. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
 31. Fundacja Frank Bold
 32. Fundacja Głosuj na Kobietę
 33. Fundacja Głuchych Zacisze
 34. Fundacja Idealna Gmina
 35. Fundacja im. Stefana Batorego
 36. Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota
 37. Fundacja Kultura Liberalna
 38. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
 39. Fundacja Liberte!
 40. Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR
 41. Fundacja Machina Zmian
 42. Fundacja MaFundacja
 43. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 44. Fundacja Moc Inicjatyw, Poznań
 45. Fundacja Mundus Cantat
 46. Fundacja MY Pacjenci
 47. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 48. Fundacja na Rzecz Praw Ucznia
 49. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
 50. Fundacja na rzecz Wolnomyślicieli
 51. Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska
 52. Fundacja Nowe Centrum
 53. Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO
 54. Fundacja Ośrodka KARTA
 55. Fundacja Panoptykon
 56. Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy
 57. Fundacja Patria
 58. Fundacja Pełna Życia
 59. Fundacja Po Prostu Da Się
 60. Fundacja Pole Dialogu
 61. Fundacja Polki Mogą Wszystko
 62. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium
 63. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
 64. Fundacja Przemijanie
 65. Fundacja Puszka
 66. Fundacja Res Publica
 67. Fundacja Rodzić po Ludzku
 68. Fundacja Rokoko
 69. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 70. Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’
 71. Fundacja Samodzielność od Kuchni
 72. Fundacja Serce Miasta
 73. Fundacja Stocznia
 74. Fundacja Szkatułka
 75. Fundacja Szkoła z Klasą
 76. Fundacja trzeci.org
 77. Fundacja w Stronę Dialogu
 78. Fundacja W Związku Z Rakiem
 79. Fundacja Wiara i Tęcza
 80. Fundacja Wolność od Religii
 81. Fundacja WWF Polska
 82. Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze
 83. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
 84. Greenpeace Polska
 85. Grupa Ponton
 86. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 87. Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
 88. Instytut Spraw Publicznych
 89. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus
 90. Kaliska Inicjatywa Miejska
 91. Kampania Przeciw Homofobii
 92. Komitet Obrony Demokracji
 93. Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
 94. Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
 95. Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
 96. Mokotów Dla Wszystkich
 97. Mussszelka
 98. Nie dla Chaosu w Szkole
 99. „Otwarta Rzeczpospolita” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 100. Obywatele Kultury
 101. Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
 102. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 103. Ogólnopolski Strajk Kobiet
 104. Ostrowski Spacer Protestacyjny Łańcuch Światła
 105. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 106. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 107. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Żyrardowie
 108. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 109. Protest z Wykrzyknikiem
 110. Rada Konsultacyjna przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet
 111. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 112. Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 113. Stowarzyszenie Akademia Wolontariatu
 114. Stowarzyszenie Akceptacja
 115. Stowarzyszenie Amnesty International
 116. Stowarzyszenie Biskupia Górka
 117. Stowarzyszenie Cała Naprzód
 118. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 119. Stowarzyszenie Homo Faber
 120. Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 121. Stowarzyszeniu Inicjatywa Dąbrowska
 122. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 123. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 124. Stowarzyszenie Kobiety Filmu
 125. Stowarzyszenie „Kuźnica” (i Redakcja „Zdania”)
 126. Stowarzyszenie Lepszy Świat
 127. Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Rozwoju i Inspiracji
 128. Stowarzyszenie Młodych Naukowców
 129. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado
 130. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN
 131. Stowarzyszenie Nasze Imaginarium
 132. Stowarzyszenie Nautica
 133. Stowarzyszenie NOMADA
 134. Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 135. Stowarzyszenie Oświata Polska
 136. Stowarzyszenie Paryżanie
 137. Stowarzyszenie Plac Solidarności
 138. Stowarzyszenie Polskie Babcie
 139. Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji
 140. Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA
 141. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf”
 142. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska
 143. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice
 144. Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY
 145. Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
 146. Stowarzyszenie Tarnowska Rospuda
 147. Stowarzyszenie Teatr Krzyk
 148. Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
 149. Stowarzyszenia Wiosna bez Barier
 150. Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo
 151. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Smaki
 152. Stowarzyszenie Zielone Dzieci
 153. Strajk Kobiet Berlin – FeminiBerlinPolska
 154. Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
 155. Towarzystwo Dziennikarskie
 156. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
 157. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej
 158. Towarzystwo Muzyczne Ziemi Proszowickiej
 159. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem
 160. Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 161. Wolne Sądy
 162. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Organizacje, które chcą złożyć swój podpis mogą to zrobić za pośrednictwem formularza.

Uwaga: podpis zostanie dodany po potwierdzeniu podpisu, poprzez kliknięcie linku w mailu zwrotny. W sprawie potwierdzenia podpisu, proszę sprawdzać także folder Spam.

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com