Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych, 12 stycznia – podsumowanie

Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych 12 stycznia

Podczas pierwszego spotkania Zespołu Spraw Lokalnych dyskutowaliśmy o wielu przykładach łamania praw obywatelskich w środowisku lokalnym, gdzie na co dzień działają członkowie zespołu. Wiele z nich dotyczyło obostrzeń covidowych, które nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. wyłącznie do ograniczania zasięgu pandemii COVID-19. Zdiagnozowaliśmy następujące problemy w zakresie działania jednostek samorządu terytorialnego, którymi zajmiemy […]

Wystąpienie generalne, generalnie istotne, ale bez odpowiedzi

Logo ministerstwa sprawiedliwości - szare tło, godłoz orłem praz napis

W opisie działań, które może podejmować Rzecznik Praw Obywatelskich wspominamy instytucję wystąpienia generalnego. Rzecznik Praw Obywatelskich nie składa projektów ustaw. Może jednak – na podstawie wpływających od obywateli wniosków – zwracać się do władz o dokonanie koniecznych zmian w prawie. Jeśli sprawy są skomplikowane, Rzecznik oprócz pisma dołącza również analizę argumentacji prawnej, przyjętej przez polskie […]

#PoCoNamRzecznik Rzecznik doprowadził do wyroku dotyczącego wolności słowa

Słupki graniczne na granicy z Polski i Białorusi oraz napis #PoCoNamRzzecznik

19 stycznia 2022 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie związanej z zakazem wstępu dziennikarzy na granicę z Białorusią. Ten wyrok (I KK 171/21) zapadł dzięki działaniom Rzecznika Praw Obywatelskich. Przytaczamy fragmenty obszernego tekstu ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, cały tekst dostępny pod tym linkiem: Rozporządzenie rządu ws. zakazu pobytu w strefie stanu wyjątkowego – […]

Jak można zwrócić się do RPO?

Jak można zwrócić się do RPO

Uważasz, że państwo naruszyło Twoje prawa? Czujesz się nierówno traktowana/y z powodu tego, kim jesteś? Jesteś pozbawiona/y wolności i chcesz poskarżyć się na nieludzkie traktowanie?   Zadzwoń lub napisz do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich! Bezpłatna infolinia: 800 676 676 e-mail: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL   Adres BRPO: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa   Jak […]

Spotkania zespołów roboczych w lutym: terminy

Spotkania zespołów roboczych w lutym

Terminy spotkań zespołów roboczych inicjatywy „Nasz Rzecznik” w lutym 2022 r.:   7 lutego (poniedziałek) godz. 18:00-19:30 – Prawa Kobiet 8 lutego (wtorek) godz. 18:00-19:30 – Edukacja Włączająca 9 lutego (środa) godz. 17:30-19:00 – Prawa Osób z Niepełnosprawnościami 11 lutego (piątek) godz. 18:00-19:30 – Prawa Opiekunek/ów 14 lutego (poniedziałek) godz. 13:00-14:30 – Ochrona Środowiska/Klimat 21 […]

Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat, 11 stycznia – podsumowanie

Zespół Ochrona Środowiska/Klimat.Spotkanie 11 stycznia

Pierwsze spotkanie Zespołu Ochrony Środowiska/Klimatu inicjatywy „Nasz Rzecznik” było dyskusją o najpilniejszych problemach, którymi zdaniem przedstawicielek/li organizacji ekologicznych i z obszaru praw zwierząt powinien w pierwszej kolejności zająć się RPO. Problemem jest brak lub bardzo ograniczony dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Obywatelki i obywatele często nie wiedzą, że mogą zaskarżyć jakiś akt […]

Spotkanie Zespołu Praw Kobiet, 10 stycznia – podsumowanie

Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 10 stycznia

Wszystkich przykładów łamania praw kobiet w Polsce i problemów, z jakimi się mierzą, przytoczonych na pierwszym spotkaniu Zespołu Praw Kobiet inicjatywy „Nasz Rzecznik”, nie sposób zawrzeć w krótkim podsumowaniu. Niedziałający system wsparcia, przemoc i balansująca na granicy przemocy opieka okołoporodowa, wykluczenie ekonomiczne, drakońskie prawo antyaborcyjne, problem łączenia aktywności zawodowej z macierzyństwem lub sprawowaniem opieki nad […]

Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów, 7 stycznia – podsumowanie

Po śmierci ojca dziewczynka z niepełnosprawnością nie otrzymuje renty rodzinnej, bo jej tata w chwili śmierci nie miał uprawnień do świadczeń ZUS (25 lat składkowych). Dziecko zostaje na wyłącznym utrzymaniu mamy, pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, która zgodnie z obowiązującym prawem nie może do świadczenia dorobić ani złotówki. Starsza matka dorosłego mężczyzny z niepełnosprawnością intelektualną po kilkunastu […]

Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami 5 stycznia – podsumowanie

Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami inicjatywy "Nasz Rzecznik", 5 stycznia

Wysoki, silny, niewerbalny mężczyzna z autyzmem nie daje sobie pobrać krwi. Panicznie boi się zastrzyku. Nie współpracuje z lekarzami. Lekarka zamiast specjalisty wzywa do niewspółpracującego pacjenta… ochroniarza. Kobieta lecząca się psychiatrycznie długo skarży się na bóle brzucha. Podczas operacji okazuje się, że jest już za późno. Wcześniej bagatelizowano skargi kobiety jako urojenia. Lekarz specjalista nie […]

Spotkanie Zespołu Edukacji Włączającej, 4 stycznia – podsumowanie

Likwidacja barier sensorycznych w szkołach, w tym głośnych dzwonków, które u dzieci w spektrum autyzmu i z nadwrażliwością sensoryczną mogą wywołać atak padaczki. Psycholog i pokoje wyciszeń w każdej szkole, z myślą o dobrostanie i komforcie psychicznym dzieci i młodzieży. Dostosowanie metod nauczania i form edukacyjnego wsparcia do indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic. Niwelowanie barier […]