Włącz się:

Wyślij zgłoszenie organizacji przez formularz Zaproponuj pomoc pisząc na NaszRzecznik@gmail.com

Najważniejsze wyzwania w Polsce:

• Bariery wpływające na dostęp do opieki zdrowotnej • Nierówne szanse w dostępie do edukacji • Prawa seniorów • Bezpieczeństwo ekologiczne • Bezpieczeństwo w Internecie

Wizja urzędu:

• Przyjazny i otwarty na każdego • Całkowicie niezależny • Nowoczesny i ekologiczny

Dlaczego warto poprzeć Zuzannę Rudzińską-Bluszcz

Jest niezależna. W swojej pracy zawsze stawia na na dialog i porozumienie. Jest skuteczna. Wielokrotnie broniła w sądach praw osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy osób bezrobotnych. Jest doświadczona. Podejmowała się spraw w różnych obszarach, np. dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wolności wyznania czy prawa do sądu. Pracowała zarówno w sektorze publicznym […]

Jaka jest kandydatka na naszą rzeczniczkę

Jest nastawiona na dialog i porozumienie. Skutecznie chroniła w sądach prawa osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy bezrobotnych. Podejmowała się spraw dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wonności wyznania,  prawa do sądu. Wie co to służba publiczna i uwodniła, że umie się jej poświęcić.