Dołącza do nas platforma pomocowa Talk To Loop

Natalia Kotyla

Do działań Zespołu Praw Uchodźców/czyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” dołącza międzynarodowa Platforma pomocowa Talk To Loop, za pośrednictwem której przez całą dobę można zgłosić każdy problem.

Talk To Loop to bezpieczna i ogólnodostępna globalna platforma umożliwiająca wszystkim bez wyjątku dzielenie się własnymi opiniami i uwagami na temat uzyskanego wsparcia, mając gwarancję anonimowości i bezpieczeństwa. Loop, będąc darmowym narzędziem komunikacyjnym, sprawia, że jego użytkownicy mają realny wpływ na jakość oraz rodzaj usług oferowanych przez organizacje pomocowe.

Loop zapewnienia całkowicie bezpieczny i anonimowy kanał do wymiany doświadczeń, w tym do zgłaszania wrażliwych spraw (m.in. na temat wykorzystywania seksualnego, nadużyć i molestowania, przemocy domowej, przemocy ze względu na płeć, wyzysku, oszustw, korupcji, handlu ludźmi). Wszystko zarządzane jest poufnie, zgodnie z najwyższymi poziomami ochrony danych.

Platforma Talk To Loop dostępna jest 24h na dobę / 7 dni w tygodniu. Można na niej zgłosić każdy problem.

Do platformy dołączyły między innymi takie organizacje jak: Homo Faber, DRC Danish Refugee Council, A21 czy La Strada Ukraina.

W ramach działalności pomocowej Loop jest aktywny w Zambii, na Filipinach, w Somalii, Indonezji, Polsce, Ukrainie.

Loop jest dostępny w 15 językach. Nieustanne dodawane są kolejne.

Korzystanie z platformy Loop jest możliwe dzięki różnym kanałom:

  • WhatsApp: +48 888 880 017 lub +38 0997222736
  • Facebook Messenger @talktolooppolska lub @talktoloopukraina
  • lub bezpośrednio przez stronę internetową www.talktoloop.org 

Nie bój się sugerować zmian…

Nie bój się prosić o pomoc…

Nie bój się wyrażać opinii…

Nie bój się pytać…

Loop to miejsce bezpieczne i otwarte dla każdego!