Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Doświadczenie zawodowe i społeczne Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz

Kandydatka, którą popieramy, związała swoje życie zawodowe z ochroną praw człowieka. Opuściła prestiżową kancelarię prawną by podjąć się służby publicznej jako koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzięki doświadczeniu pracy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich łączy wiedzę i umiejętności strategiczne z dużym rozeznaniem w problemach obywateli. Od 10 lat – zarówno w imieniu RPO jak i wcześniej pro bono – występuje w sądach w imieniu konkretnych ludzi w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, czystego powietrza, praw dzieci i osób starszych, wolności słowa. Wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zjechała Polskę spotykając się z mieszkańcami. W 2016 r. weszła jako przedstawicielka Rzecznika do Zespołu Analiz Systemowych przy Prezydencie RP – grona ekspertów działających ponad podziałami w sprawach obywatelskich. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu doskonale wie, jakie wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności stoją przed nami w związku z nowymi technologiami, wyzwaniami demograficznymi, zmianami klimatu. Absolwentka liderskich programów Marshall Memorial Fellowship (2019) i Leadership Academy for Poland (2017).

Łączy wybitne umiejętności prawnicze z głębokim zaangażowaniem w sprawy obywatelskie, co widać w jej działalności w organizacjach pozarządowych i wsparciu prawnym osób nieuprzywilejowanych.

O wysokich kwalifikacjach etycznych świadczy, że została jedną z najmłodszych sędzi dyscyplinarnych w Adwokaturze. Jej najważniejszą misją jest przeciwdziałanie podziałom społecznym niosącym ze sobą wykluczenie i mowę nienawiści. Mocno wierzy w dialog, wagę edukacji obywatelskiej i budowanie włączającej wszystkich wspólnoty.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • 2020 – jedna z fundatorek i fundatorów Fundacji Nowej Wspólnoty, której celem jest szukanie nowego sposobu rozmowy i odbudowa więzi obywatelskich w Polsce
 • 2020 – członkini Rady Programowej Oczyszczalnia 2020, inicjatywy Laboratorium „Więzi”
 • od 2018 – przyjaciółka Forum Dialogu; we współpracy z Forum Dialogu i po wieloletniej odbudowie więzi i dialogu, w 2019 jako wnuczka jednej ze Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z Siedlec doprowadziła do wizyty 17 potomków siedleckich Żydów w ich rodzinnym mieście
 • od 2018 – członkini Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
 • od 2017 – członkini Rady Fundacji Pole Dialogu
 • 2014-2015 – Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
 • 2013-2015 – sędzia dyscyplinarna w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
 • od 2013 – członkini Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy
 • 2012-2015 – członkini Rady Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • od 2015 – członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • 2007-2015 – członkini Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2015-2020 – koordynatorka ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, radczyni prawna
 • 2009-2015 – aplikantka adwokacka, a od 2011 r. adwokatka w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy
 • 2005-2009 – prawniczka w Kancelarii Dewey & LeBoeuf (obecnie: Greenberg Traurig)

SZKOLENIA LIDERSKIE

 • 2018-2019Marshall Memorial Fellowship (miesięczny program liderski w USA organizowany przez German Marshall Fund)
 • 2017 – 2018 – Leadership Academy for Poland (4-miesięczny program liderski organizowany przez Center for Leadership)
 • 2017 – Strategic Human Rights Litigation (szkoła letnia organizowana przez Open Society Justice Initiative)

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com