Zuzanna Rudzińska‑Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Wizja urzędu:

  • Przyjazny i otwarty na każdego
  • Całkowicie niezależny
  • Nowoczesny i ekologiczny

Najważniejsze wyzwania w Polsce:

  • Bariery wpływające na dostęp do opieki zdrowotnej
  • Nierówne szanse w dostępie do edukacji
  • Prawa seniorów
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Bezpieczeństwo w Internecie

Włącz się:

Kandydatkę wspiera

0
Organizacji

Dlaczego warto poprzeć Zuzannę Rudzińską-Bluszcz

Jest niezależna. W swojej pracy zawsze stawia na na dialog i porozumienie.

Jest skuteczna. Wielokrotnie broniła w sądach praw osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy osób bezrobotnych.

Jest doświadczona. Podejmowała się spraw w różnych obszarach, np. dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wolności wyznania czy prawa do sądu. Pracowała zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, od wielu lat jest aktywna w trzecim sektorze.

Jest propaństwowcem. Wie, co to służba publiczna i udowodniła, że umie się jej poświęcić.

aktualności