Zuzanna Rudzińska‑Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Wizja urzędu:

 • Przyjazny i otwarty na każdego
 • Całkowicie niezależny
 • Nowoczesny i ekologiczny

Najważniejsze wyzwania w Polsce:

 • Bariery wpływające na dostęp do opieki zdrowotnej
 • Nierówne szanse w dostępie do edukacji
 • Prawa seniorów
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo w Internecie

Włącz się:

Kandydatkę wspiera

0
Organizacji

Dlaczego warto poprzeć Zuzannę Rudzińską-Bluszcz

 • Jest niezależna. W swojej pracy zawsze stawia na na dialog i porozumienie.
 • Jest skuteczna. Wielokrotnie broniła w sądach praw osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy osób bezrobotnych.
 • Jest doświadczona. Podejmowała się spraw w różnych obszarach, np. dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wolności wyznania czy prawa do sądu. Pracowała zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, od wielu lat jest aktywna w trzecim sektorze.
 • Jest propaństwowcem. Wie, co to służba publiczna i udowodniła, że umie się jej poświęcić.

aktualności

Obywatele bez Rzecznika

9 września 2020 roku upłynęła kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Rzeczpospolita, gdyby miała odpowiedzialną władzę, powinna się na to przygotowywać najpóźniej do 10 sierpnia.

Więcej »

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com