Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Społeczna kandydatka
na Rzecznika Praw Obywatelskich

Inicjatywa Nasz Rzecznik – O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy nieformalną grupą organizacji, dla których ważne jest, aby wybór Rzecznika Praw Obywatelskich był procesem opartym o tych, którzy są nim najbardziej zainteresowani – o obywateli i obywatelki. Im bowiem służyć powinna osoba na tym stanowisku. Zdecydowaliśmy się poprzeć mecenas Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, ponieważ w naszym przekonaniu daje ona gwarancję niezależności, ponadpartyjności i oddaniu służbie publicznej. Zainicjowaliśmy także listę poparcia kandydatury przez organizacje społeczne.

Inicjatywa Nasz Rzecznik

W skład Inicjatywy Nasz Rzecznik wchodzą m.in. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Inicjatywa Obywatelska „Chcemy Całego Życia”, Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Stowarzyszenie Paryżanie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa, Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Wiosna bez Barier

Strona organizacji popierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – O nas

kontakt dla mediów: naszrzecznik@gmail.com