NIE! dla krzywdzącej punktowej oceny zachowania – Rada Miejska w Łodzi poparła postulat Zespołu Edukacja Włączająca

Anna Duniewicz

37 głosów za, zero głosów przeciw – tak podczas LXXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 12 kwietnia uchwalono stanowisko-apel o wprowadzenie oceny opisowej z zachowania w klasach IV-VIII szkół podstawowych dla uczniów żyjących ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD. To jeden z postulatów Zespołu Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, opracowany przez samorzecznika Jana Gawrońskiego i podnoszony podczas kampanii społecznej „Stop przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu”. Postulat poparł też Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wielkie ciche brawa dla Janka Gawrońskiego i samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu z Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autyzm Team, którzy dali z siebie wszystko!

Przyłączamy się do podziękowań dla wszystkich wspierających!

#Stopprzemocy

#przyjaźniedlaautyzmu