Nasz Rzecznik

# Nazwa Miejscowość
1 Henryk Dędek Brzeziny Kolonia
2 Alina Gałązka Warszawa
3 Lucyna Suchodolska Gliwice
4 Lucyna Suchodolska Gliwice
5 Witold Suchodolski Gliwice
6 Czesław Janik Warszawa
7 Aleksandra Kwaśniewska Warszawa
8 Wiktor Talarek Warszawa
9 Anna Chrzanowska Warszawa
10 Piotr Gdula warszawa
11 Tomasz Pietrusiak Warszawa
12 Mariusz Bansleben Karczew
13 Waldemar Chamala Częstochowa
14 Szymon Dąbrowski Zabrze
15 Andrzej Bański Białystok
16 Magdalena Szczudło Kraków
17 Ewa Oranowska-Wróbel Warszawa
18 Witold Siudek Gliwice
19 Witold Siudek Gliwice
20 Witold Siudek Gliwice
21 Cezary Zięciak Mysłowice
22 Dominika Bors Warszawa
23 Grzegorz Wapiński Gdańsk
24 Grażyna Szewczyk Będzin
25 Anna Migdal Warszawa

Do posłów

Pierwsza tura 1205 podpisów została przekazana 19 czerwca, kandydat został zgłoszony i staramy się już wyłącznie o głosowanie na niego we właściwym momencie.

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

Zwracam się z apelem o zagłosowanie na obywatelskiego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym kandydatem jest dr Adam Bodnar, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz członek rady Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Dr Adam Bodnar proponuje konkretne rozwiązania dotyczące funkcjonowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego zdaniem Biuro RPO powinno aktywnie pomagać obywatelkom i obywatelom w dochodzeniu sprawiedliwości przed sądami poprzez przystępowanie do postępowań sądowych. Widzi on także konieczność stworzenia mechanizmu szybkiego reagowania na naruszenia praw człowieka, jak również przybliżenia urzędu RPO obywatelkom i obywatelom, poprzez aktywność w całej Polsce oraz wsłuchiwanie się w ich głos, podobnie jak w postulaty organizacji pozarządowych. Zdaniem dra Adama Bodnara czucie "oddechu społeczeństwa" oraz odpowiednie profesjonalne reagowanie jest warunkiem skutecznego sprawowania tego urzędu.

Uważam, że te wybory powinny być jak najmniej upolitycznione i dlatego zwracam się do wszystkich Posłów i Posłanek z prośbą o zgłoszenie kandydatury dra Adama Bodnara do pełnienia funkcji RPO, a następnie głosowania na niego.

Łączę wyrazy szacunku,