Nasz Rzecznik

# Organizacja Miejscowość
26 Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego Białogard
27 Sieć Obywatelska Watchdog Polska Warszawa
28 Społeczna Inicjatyw Wyborcza Poznaniacy Poznań
29 Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA Suwałki
30 Stowarzyszenie Homo Faber Lublin
33 Fundacja "Przestrzeń dla edukacji" Warszawa
34 Fundacja Autonomia Kraków
35 Fundacja Civis Polonus Warszawa
36 Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Warszawa
37 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Warszawa
38 Fundacja EduTank Warszawa
39 Fundacja Frank Bold Kraków
40 Fundacja Idealna Gmina Warszawa
41 Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa
42 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa
44 Fundacja Pro Diversity Warszawa
45 Fundacja Pole Dialogu Warszawa
45 Fundacja Klinika Rządzenia Warszawa
46 Fundacja KSK Warszawa
47 Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie Kraków
48 Fundacja LGBT Business Forum Warszawa
49 Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej "LEX NOVA" Leżajsk
50 Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER Warszawa
51 Fundacja Normalne Miasto - Fenomen Łódź
52 Fundacja PRO HOMINI Otwock

List otwarty

Reprezentujemy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, media lokalne i ruchy społeczne działające w całej Polsce na rzecz realizacji zasad demokracji, ochrony praw człowieka oraz tworzenia godnych warunków egzystencji dla ludzi i otaczającego ich świata. Pochodzimy z różnych środowisk: osób mieszkających na wsi i w miastach, wyznających różne religie i niewierzących, zdrowych, chorych, z niepełnosprawnościami, starszych i młodszych, mających różne osobiste wartości, możliwości, pochodzenie i pozycję społeczną. Łączy nas przekonanie, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest instytucją kluczową dla wolności i równości wobec prawa, które każdemu z nas gwarantuje Konstytucja.

Jesteśmy pod wrażeniem stylu działała Adama Bodnara  – który od ponad roku sprawuje funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Widzimy ogrom pracy i zaangażowania przedstawicieli i przedstawicielek biura pod jego kierownictwem oraz stałą pracę na rzecz poprawy komunikacji z obywatelami.

Szczególnie cenimy inicjatywę spotkań regionalnych, w których bierze udział Rzecznik wraz ze swoim zespołem. Podczas ostatniego roku sprawowania swojego urzędu Rzecznik odwiedził ponad 30 miejscowości i rozmawiał z mieszkańcami o ich codziennych problemach (dotyczących np. odległości między domami a liniami przesyłowymi czy farmami wiatrowymi). W ten sposób Adam Bodnar wypracowuje nowy model sprawowania urzędu, polegający na prowadzeniu stałego dialogu z obywatelami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Obserwujemy, jak Rzecznik Praw Obywatelskich angażuje się w ochronę praw osób pokrzywdzonych przez instytucje publiczne (np. poprzez wieloletnie zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym) czy wsparcie dotyczące realizacji praw socjalnych (np. zastępowanie umowy o pracę umowami cywilnymi). Rzecznik wspiera także aktywnych obywateli w realizacji ich praw – jak w sprawie 15-latka, który chciał skorzystać z przysługującego każdemu prawa do informacji publicznej, ale ze względu na wiek odmówiono mu tego prawa.

Jako obywatele i obywatelki bardzo dobrze oceniamy ten rok pracy Rzecznika Praw Obywatelskich – zwłaszcza wobec redukcji budżetu jego biura. Dlatego z dużym niepokojem obserwujemy trwające od kilku tygodni ataki na Rzecznika, a szczególnie wypowiedzi posłów i posłanek w związku z przedstawieniem w Sejmie jego sprawozdania za 2015 r.

W tej sytuacji wyrażamy solidarność z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i poparcie dla podejmowanych przez niego działań. A także nadzieję, że politycy zrezygnują z podważania jego wiarygodności oraz negowania zasadności istnienia tego urzędu.

Podpisz!