Spotkania zespołów i wydarzenia Inicjatywy w kwietniu 2023

Anna Duniewicz

2 kwietnia (niedziela) – inauguracja kampanii społecznej „Stop przemocy!#przyjaźnie dla autyzmu” pod honorowym patronatem RPO, współorganizowanej przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik”

3 kwietnia (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

4 kwietnia (wtorek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Zdrowie

6 kwietnia (czwartek) godz. 12:00-13:30 – Zespół Praw Kobiet

7 kwietnia (piątek) godz. 13:00-14:30 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

12 kwietnia (środa) godz. 18:00-19:30 – Zespół Edukacja Włączająca

14 kwietnia (piątek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunów/ek

20 kwietnia (czwartek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Uchodźców/czyń

24 kwietnia (poniedziałek) godz. 16:30-19:00 – Zespół Praw Osób LGBTQ+

26 kwietnia (środa) – Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami (tłumaczenie na PJM)

 

Terminy spotkań Zespołu Sprawy Lokalne i Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się – niebawem.

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl