Spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się 19 maja

Adela Gąsiorowska

19 maja 2023 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się. W jego trakcie przygotowywaliśmy się do spotkania Zespołu z przedstawiciel(k)ami Biura RPO, które ma odbyć się w kolejnym tygodniu. Omówiliśmy więc problemy, które zostały zgłoszone Rzecznikowi w ostatnich miesiącach przez nasz Zespół oraz możliwe nowe pola współpracy z Biurem. Oprócz tego rozmawialiśmy o planie na działania Zespołu w drugiej połowie roku. Kolejne Spotkanie Zespołu odbędzie się w drugiej połowie czerwca.