Spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+, 18 marca – podsumowanie

Anna Duniewicz, Justyna Nakielska

Podczas drugiego spotkania Zespołu Praw Osób LGBTQ+ Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 18 marca wspólnie z koordynatorką Zespołu, Justyną Nakielską, omówiliśmy dotychczas przedstawione problemy i postulaty, i wybraliśmy kwestie priorytetowe, na których w pierwszym rzędzie chcemy skupić naszą uwagę. Postulaty, które będziemy kierować do Biura RPO zostaną szczegółowo opracowane przez proponujące je organizacje za pomocą przedstawionej na spotkaniu formatki. Pomocne będzie też opracowanie Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów – podsumowanie działań RPO obecnej kadencji w różnych obszarach praw obywatelskich, które zostało przesłane Zespołowi po spotkaniu.

Wśród najpilniejszych dotąd podniesionych postulatów znalazły się:

  1. Interweniowanie RPO ws. Samorządowych Kart Praw Rodzin;
  2. Kontynuowanie przez RPO zaskarżania tzw. “uchwał anty-LGBT”;
  3. Monitorowanie ustaw i spraw sądowych dotyczących znieważenia osób LGBTQ+. Stworzenie rejestru przestępstw z nienawiści i ułatwienie zgłaszanie nadużyć w tej sprawie;

 

Jako instytucja publiczna stojąca na straży praw obywatelskich Urząd RPO mógłby prowadzić rejestr przestępstw z nienawiści motywowanych uprzedzeniami dotyczącymi orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Obecnie instytucje publiczne nie prowadzą rejestracji takich przestępstw, więc są one instytucjonalnie niewidoczne. Rzecznik mógłby je zbierać i publikować w tej sprawie raporty, a obywatelki i obywatele mogliby te przestępstwa łatwo zgłaszać RPO.

 

  1. Zgłoszenie przez RPO potrzeby zmiany kodeksu karnego, by uwzględniał przestępstwa z nienawiści i przesłankę wynikającą z orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz cech płciowych;
  2. Złożenie przez RPO tzw. Shadow Report do rządowego raportu o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce w ramach procedury Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ (Universal Periodic Review), uwzględniającego prawa osób LGBTQ+.

 

Wsparcie merytoryczne w opracowaniu części z tych postulatów zadeklarowała Federacja Znaki Równości.

Zespół Praw Osób LGBTQ+ zwróci się w najbliższym czasie do RPO z prośbą o spotkanie Rzecznika z osobami LGBTQ+ i organizacjami działającymi na ich rzecz. Społeczność osób LGBTQ+ jest jedną z grup społecznych szczególnie narażonych na dyskryminację i wykluczenie i w sposób szczególny potrzebuje wsparcia. Dramatyczna jest też sytuacja trzeciego sektora w Polsce za rządów PiS – odcinanie funduszy rządowych, ograniczanie organizacjom praw człowieka dostępu do szkół, nagonka i wzrost mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

Podczas spotkania poruszyliśmy też nowe kwestie i problemy:

– Monitorowanie tego, co dzieje się w Sejmie w związku z ustawą “Stop LGBT” Kai Godek, godzącą w konstytucyjne wolności słowa i zgromadzeń;

– Fakt, że tęczowe organizacje nawet nie aplikują o środki państwowe, mając świadomość, że i tak ich nie otrzymają – dyskryminacja organizacji prawoczłowieczych;

– Dyskryminacja osób LGBTQ+ w miejscu pracy.

Rozmawialiśmy też o sytuacji osób LGBTQ+ uciekających przed wojną w Ukrainie i o tym, jakie formy pomocy oferują im organizacje społeczne pracujące na rzecz społeczności. Niestety uchodźcy i uchodźczynie LGBTQ+ narażeni są w Polsce na dyskryminację i naruszenie praw człowieka. Łamane są prawa osób w związkach niesformalizowanych. Mimo to wiele uchodźczyń i uchodźców LGBTQ+ decyduje się pozostać w Polsce ze względu na bliskość geograficzną, kulturową i język. Trzeba te osoby wesprzeć.

23 marca ruszy Zespół Praw Uchodźców/czyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Pierwsze spotkanie będzie w dużej mierze poświęcone wsparciu osób i grup uchodźczych szczególnie narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

Podczas spotkania zachęcaliśmy też organizacje praw osób LGBTQ+ do przystąpienia do projektu Koalicja Infolinii. W uaktualnionym poradniku Biura RPO nie może zabraknąć linii pomocowych/punktów wsparcia osób LGBTQ+.

 

Kolejne spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+ zaplanowaliśmy na 14 kwietnia (czwartek) w godz. 10:00-11:30.

 

* * *

Nieustannie zachęcamy do zgłaszania przypadków dyskryminacji i naruszania praw obywatelskich Rzecznikowi Praw Obywatelskich:

Jak można zwrócić się do RPO?

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo