#PoCoNamRzecznik występuje w procesie stanowienia kodeksu karnego

Na obrazku pokazany jest przebieg procesu legislacyjnego

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, Rzecznik Praw Obywatelskich, zwracał się do Ministerstwa Sprawiedliwości, składając uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ozn. UD281, znajdującego się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351306) Czas na złożenie uwag wynosił niecałe 14 dni. Wyobraźmy sobie, jak można w tak krótkim czasie rzetelnie […]