#PoCoNamRzecznik występuje w procesie stanowienia kodeksu karnego

Na obrazku pokazany jest przebieg procesu legislacyjnego

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, Rzecznik Praw Obywatelskich, zwracał się do Ministerstwa Sprawiedliwości, składając uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ozn. UD281, znajdującego się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351306) Czas na złożenie uwag wynosił niecałe 14 dni. Wyobraźmy sobie, jak można w tak krótkim czasie rzetelnie […]

#PoCoNamRzecznik. O deportacjach i legislacji

Zrzut ekranu z Legislacja.gov.pl

Jak myślicie, czy jest pożądane, żeby przy deportacjach miał prawo być obecny, jako obserwator, również RPO? Na przykład na granicy polsko – białoruskiej? Przeglądamy strony Rzecznika Praw Obywatelskich nie tylko jako obywatele, którzy chcą wiedzieć, jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik i czy może się zająć naszym problemem. Na informacje patrzymy też – a może już […]