Terminy spotkań Zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w czerwcu 2024 r.

Anna Duniewicz

3-7 czerwca – szczyt ChangemakerXchange w Niemczech

13 czerwca (czwartek) godz. 12:00-13:30 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

19 czerwca (środa) godz. 11:00-14:15 – seminarium pt. „Roślinne Posiłki – Program Roślinna Szkoła” organizowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundację Green REV Institute, Biuro RPO ul. Długa 23/25 w Warszawie (obowiązują zapisy)

20 czerwca (czwartek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Opiekunek/ów (uwaga, spotkanie przeniesione ze środy 19.06)

24 czerwca (poniedziałek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami

25 czerwca (wtorek) godz. 14:00-15:30 – Zespół Praw Kobiet

26 czerwca (środa) godz. 12:00 – panel Instytutu Pedagogiki Specjalnej dotyczący dostosowań edukacyjnych dla osób w spektrum autyzmu z udziałem przedstawicieli/ek Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

27-28 czerwca (czwartek-piątek) – Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych (OFIP)

28 czerwca (piątek) godz. 11:00-12:30 – panel pt. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” na straży naszych (s)praw podczas OFIP-u; wydarzenie tłumaczone na PJM

 

Terminy pozostałych spotkań i wydarzeń będą uzupełniane na bieżąco.

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl