Ankieta Agencji Praw Podstawowych dla uchodźców/czyń wojennych z Ukrainy

Karolina Dreszer-Smalec, Anna Duniewicz

23 sierpnia Agencja Praw Podstawowych (FRA) rozpoczęła zbieranie danych dotyczących doświadczeń osób, które przyjechały do Unii Europejskiej uciekając przed wojną w Ukrainie. Wyniki ankiety będą ważną informacją przy projektowaniu dalszych działań na poziomie europejskim, w tym propozycji regulacji podejmowanych przez instytucje unijne. Po to, aby jak najlepiej odpowiedzieć na sytuację i potrzeby osób przybyłych z Ukrainy.

Badanie dotyczy wielu aspektów, m.in. dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą osób uchodźczych. Obejmuje doświadczenia przesiedleńców z Ukrainy w 10 państwach członkowskich UE: Bułgarii, Czechach, Estonii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii.

Ankieta jest dostępna online w językach: ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Będzie aktywna przez miesiąc.

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk (Ukrainian)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-ru (Russian)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-en (English)

 

Aby zachęcić osoby przesiedlone do wypełnienia ankiety, FRA opracowała filmy, zdjęcia i wpisy w mediach społecznościowych, które można bezpłatnie wykorzystywać, pobierać i udostępniać.

Materiał jest dostępny w języku ukraińskim i rosyjskim.

https://fra.europa.eu/en/themes/ukraine/promoting-fras-survey-people-fleeing-war-ukraine

 

Zachęcamy organizacje działające w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik” do upowszechniania ankiety.