NASZA MISJA

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” to koalicja organizacji społecznych, aktywistów i aktywistek, która  współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i broni praw każdej z osób i grup, na rzecz których działamy. Wzmacniamy społeczeństwo obywatelskie, oddolne inicjatywy i działania. Dbamy o  niezależność instytucji RPO, budujemy jej społeczne zaplecze. Razem z Rzecznikiem i Biurem RPO upominamy się o poszanowanie praw obywatelskich i o systemowe rozwiązania dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Jesteśmy głosem tych, którzy sami nie są w stanie upomnieć się o swoje prawa.