NASZA MISJA

Ideą akcji „Nasz Rzecznik” była walka o niezależność instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz jako inicjatywa „Nasz Rzecznik” chcemy poszerzać społeczne zaplecze RPO, łączyć i wzmacniać różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, wspierać oddolne inicjatywy i działania. Chcemy razem z Rzecznikiem i Biurem RPO walczyć o poszanowanie praw obywatelskich i o systemowe rozwiązania dla osób i grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem. Być głosem tych, którzy sami nie są w stanie upomnieć się o swoje prawa.

Chcemy, by RPO był blisko ich spraw – był „naszym Rzecznikiem”.