NASZA MISJA

Ideą akcji „Nasz Rzecznik” była walka o niezależność instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz jako inicjatywa „Nasz Rzecznik” chcemy poszerzać społeczne zaplecze RPO, łączyć i wzmacniać różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, wspierać oddolne inicjatywy i działania. Chcemy razem z Rzecznikiem i Biurem RPO walczyć o poszanowanie praw obywatelskich i o systemowe rozwiązania dla osób i grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem. Być głosem tych, którzy sami nie są w stanie upomnieć się o swoje prawa.

Chcemy, by RPO był blisko ich spraw – był „naszym Rzecznikiem”.

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy nieformalną grupą organizacji i inicjatyw społecznych, które współprowadziły ostatnią kampanię „Nasz Rzecznik”, wspierając niezależność instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich i społeczną kandydatkę na urząd RPO, mecenas Zuzannę Rudzińską-Bluszcz.

Chcemy współpracować z nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Profesorem Marcinem Wiąckiem w różnych obszarach praw obywatelskich, w jakich działają organizacje skupione wokół inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz te, które podzielają nasze wartości i zechcą się do nas przyłączyć.

Inicjatywa Nasz Rzecznik – zespół:

Inicjatywę Nasz Rzecznik współtworzą obecnie m.in.: Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Inicjatywa Obywatelska „Chcemy całego życia!”, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Paryżanie i Stowarzyszenie Wiosna bez Barier. Projekt współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich realizowany jest dzięki wsparciu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

x (x)