„Ataki typu SLAPP” – czym są i jak się przed nimi bronić”- webinar Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Anna Duniewicz, Ewa Krzywaźnia
  • SLAPP-y to nie tylko strategiczne pozwy sądowe przeciwko partycypacji publicznej, ale też wszelkie działania obliczone na zastraszenie i uciszenie niewygodnych aktywistek/ów, dziennikarzy i organizacji społecznych, na wyeliminowanie ich z debaty publicznej
  • W Polsce ataków typu SLAPP doświadczali ostatnio „nazbyt dociekliwi” dziennikarze, uczestniczki czarnych protestów, zakłócający polowania ekolodzy i ekolożki, aktywiści Atlasu Nienawiści
  • Pozew wysłany do miejsca pracy, pozew, pod którym podpisuje się 20 radców prawnych, pozew wielostronicowy bądź wysyłany jednocześnie do różnych osób – to jedne z częstszych metod stosowanych przez slapperów
  • Absurdalne mandaty obliczone na efekt mrożący nie tak dawno wypisywano za pisanie kredą na chodniku czy przechodzenie na czerwonym świetle podczas demonstracji, mimo że ulice były na czas protestu zamknięte
  • Wsparcie psychiczne, solidarność, pomoc w pokryciu kosztów sądowych – tego najbardziej potrzebują osoby doświadczające ataków SLAPP.

 

26 stycznia zamknęli/łyśmy cykl webinarów w ramach projektu CECEP bardzo ważnym i arcyciekawym warsztatem Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska pt. „Ataki typu SLAPP” – czym są i jak się przed nimi bronić”. Prowadząca, Marzena Błaszczyk, od ponad trzech lat zajmuje się tematyką strategicznych pozwów przeciwko partycypacji publicznej i zastraszania osób aktywistycznych. Działa w Koalicji przeciwko SLAPP w Europie (CASE), organizuje spotkania Polskiej Koalicji Anty-SLAPP i wspiera osoby, które – podobnie jak ona sama – doświadczyły tego typu ataków.

Podczas dwugodzinnego webinaru, w którym uczestniczyło ponad trzydzieści osób reprezentujących organizacje pozarządowe i instytucje, dowiedzieliśmy się m.in., jak sprawdzić, czy dana sprawa jest SLAPP-em, kim są osoby w Europie i w Polsce najbardziej narażone na ataki typu SLAPP, jakie metody stosują slapperzy, by nękać i uciszyć niewygodnych dziennikarzy i aktywistki/ów, jakie rozwiązania anty-SLAPP stosowane są za granicą i na jakie wsparcie mogą liczyć poszkodowane SLAPP-ami osoby dzięki Koalicji CASE, działaniom Rady Europy i pomocy organizacji społecznych. Rozmawialiśmy też o ważnej roli edukacji, koniecznych działaniach rzeczniczych i ważnych dla sygnalistów/ek, osób aktywistycznych i organizacji strażniczych zmianach prawa.

Webinar wyposażył nas w bardzo konkretną wiedzę niezbędną osobom i organizacjom, które – działając na rzecz dobra wspólnego – tropią korupcję, nieprawidłowości i patologie władzy, i „depczą po piętach” wpływowym ludziom, instytucjom, przedsiębiorstwom.

Ważne, by tę wiedzę i narzędzia walki ze SLAPP-ami podawać dalej. W planach mamy kolejne szkolenia dla osób i grup szczególnie narażonych na tę formę przemocy. Będziemy zabiegać o zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich dla sądów i instytucji.