„Dyskryminacja i mobbing w organizacjach pozarządowych – rozpoznanie i przeciwdziałanie” – bardzo potrzebny webinar PTPA

Anna Duniewicz, Ewa Krzywaźnia

Skąd się biorą uprzedzenia i stereotypy? Jak zminimalizować niebezpieczeństwo mobbingu, molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy? Co sprzyja występowaniu tych patologii w trzecim sektorze? Jakie roszczenia może wysuwać pracownik doświadczający mobbingu wobec pracodawcy-mobbera?

O tych i innych zagadnieniach związanych z trudnymi doświadczeniami bardzo wielu osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych pasjonująco mówiła ekspertka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, radczyni prawna Karolina Kędziora, podczas webinaru pt. „Dyskryminacja i mobbing w organizacjach pozarządowych – rozpoznanie i przeciwdziałanie” zorganizowanego przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” 11 stycznia. W wydarzeniu uczestniczyło 57 osób – przedstawicielek/li z organizacji pozarządowych oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Poruszyli/łyśmy m.in. następujące problemy:

  • formy zakazanej dyskryminacji – omówienie definicji na przykładach
  • nierówne traktowanie zgodne z prawem
  • mobbing – źródła, formy, konsekwencje
  • odpowiedzialność prawna organizacji jako pracodawcy
  • odpowiedzialność osoby, która dopuszcza się niewłaściwych zachowań
  • jak efektywnie przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi
  • co zrobić, kiedy doświadczamy dyskryminacji/mobbingu w miejscu pracy.

 

Webinar PTPA był częścią cyklu szkoleń w ramach wspieranego przez NDI projektu CECEP, Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej.