Głos obywateli jest dla mnie ważny – RPO zaprasza NGO-sy do współpracy

„Chcę, żeby każdy społecznik, każda organizacja, każdy ruch obywatelski wiedział, że drzwi do mojego biura są zawsze otwarte” – deklaruje Rzecznik Praw Obywatelskich, Profesor Marcin Wiącek, zapraszając NGO-sy do współpracy. W wystąpieniu do organizacji społecznych 27 maja RPO przypomniał ważne dla niego słowa Katarzyny Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska, OFOP), które padły podczas spotkania z Inicjatywą „Nasz Rzecznik” 22 kwietnia: „Czasami ważny jest sam fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle zainteresował się jakąś sprawą, zabrał głos lub postawił publiczne pytanie. To potrafi zupełnie zmienić sytuację. Robiąc małe rzeczy, można wywołać rewolucję.”

 

Panie Rzeczniku, dziękujemy!

 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-marcin-wiacek-glos-obywateli-jest-dla-mnie-wazny