Gościnność czy ksenofobia? Sytuacja osób uchodźczych w Polsce pod lupą Platformy Talk to Loop – szkolenie Natalii Boyko

Anna Duniewicz
  • Policja nie przyjmuje zgłoszenia w sprawie duszenia w szkole dziewczynki z Ukrainy – w sprawie interweniuje ambasador Ukrainy w Polsce
  • Przedstawicielki/e organizacji pomocowych niosących pomoc osobom uchodźczym bywają zastraszane/i
  • Referendum z 15 października dodatkowo podsyciło coraz bardziej odczuwalne nastroje antyimigranckie w polskim społeczeństwie

 

Za nami bardzo potrzebne spotkanie szkoleniowe pt. „Gościnność czy ksenofobia? – Sytuacja osób uchodźczych w Polsce pod lupą Platformy Talk to Loop”, poprowadzone przez Natalię Boyko z Platformy Talk to Loop, przedstawicielkę Zespołu Praw Uchodźców/czyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Natalia Boyko podsumowała ostatnie badania i raporty dotyczące naruszeń praw osób uchodźczych w Polsce, przypadki zachowań ksenofobicznych, przemocy – w tym często niezgłaszanej przemocy werbalnej – wobec grup mniejszościowych i pogróżek wobec organizacji niosących wsparcie osobom w kryzysie uchodźczym.

Przedstawiła też rekomendacje, jak poprawić sytuację osób w kryzysie uchodźczym przebywających w Polsce.

Ważną częścią spotkania było omówienie idei i zasad działania platformy Talk to Loop i jak można wprowadzić sprawdzone tam rozwiązania w swojej organizacji.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, z których większość stanowili przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru wsparcia osób migranckich i uchodźczych. Gościliśmy też reprezentantki Biura RPO.