Inicjatywa „Nasz Rzecznik” – co dalej?

  • Proponujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich VIII Kadencji stałą współpracę
  • Budujemy zespoły tematyczne, pracujące nad postulatami, które przekażemy RPO
  • Działamy rzeczniczo, interwencyjnie i systemowo
  • Wspieramy Biuro RPO, by mogło skutecznie bronić naszych praw

 

Wielomiesięczna obywatelska kampania „Nasz Rzecznik” w obronie niezależności urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, wspierająca społeczną kandydatkę na urząd RPO, mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, połączyła i zmobilizowała setki organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw. Pokazaliśmy, jak powinien wyglądać proces wyłaniania Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyznaczyliśmy standardy wyboru niezależnego RPO. Nie oddaliśmy politykom urzędu, który jak żaden inny powinien służyć ludziom, chronić obywatelki i obywateli przed każdą władzą. Mimo że społeczna kandydatka nie została Rzeczniczką Praw Obywatelskich, instytucja RPO nie została upartyjniona ani zmarginalizowana.

Nasza kampania przyniosła też inne konkretne efekty. Podczas rozmów ze społeczną kandydatką na RPO poruszyliśmy wiele problemów, z jakimi borykają się ludzie, na rzecz których działamy. Razem szukaliśmy najlepszych rozwiązań, proponowaliśmy swoje postulaty. Chcemy teraz przekazać zebrany materiał nowemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i zaprosić Profesora Wiącka i Biuro RPO do stałej współpracy w różnych obszarach praw obywatelskich, w których działają organizacje i oddolne ruchy współtworzące inicjatywę „Nasz Rzecznik” oraz te, które chciałyby do nas dołączyć.

Jako inicjatywa wspierająca instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich możemy i powinniśmy podejmować wspólnie z Biurem RPO działania systemowe. Jeszcze przed końcem roku zaczniemy budować tematyczne zespoły robocze z różnych dziedzin praw obywatelskich (jak prawa kobiet, prawa osób z niepełnosprawnościami, uchodźców, osób LGBT+, osób starszych, w kryzysie bezdomności; sprawy lokalne, ochrona środowiska/kryzys klimatyczny, zdrowie, edukacja, wykluczenie ekonomiczne itp.). Będziemy się w nich regularnie spotykać (najczęściej zdalnie) i wspólnie pracować nad priorytetami i propozycjami działań, jakie naszym zdaniem powinien podjąć Rzecznik.

Chcemy angażować Rzecznika Praw Obywatelskich w ważne akcje i kampanie, które organizujemy. Powinniśmy zachęcać RPO do podejmowania interwencji, zwłaszcza w sprawach, które przekładają się na rozwiązania systemowe. My jesteśmy najbliżej ludzi i dobrze znamy ich problemy – Biuro RPO ma ekspertów i narzędzia, by te problemy skutecznie rozwiązywać.

W nowej odsłonie akcji „Nasz Rzecznik” chcemy jeszcze skuteczniej łączyć różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, wspierając przy tym lokalne, oddolne inicjatywy. Chcemy, by dzięki współpracy z RPO mogły jeszcze skuteczniej walczyć o nasze wspólne prawa i skuteczniej te prawa egzekwować.

Chcemy budować i wzmacniać koalicję organizacji wspierających niezależność instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Kiedy zajdzie taka konieczność – razem protestować przeciwko próbom wywierania na Rzecznika nacisku lub ograniczania budżetu Biura RPO. Silne zaplecze społeczne jest też potrzebne, by w przyszłości nie dopuścić do upolitycznienia ani marginalizacji urzędu, który ma skutecznie i bezstronnie pomagać wszystkim obywatelkom i obywatelom. Po to, byśmy wszyscy mieli w RPO oparcie, a Rzecznik Praw Obywatelskich był zawsze rzecznikiem naszych praw. Naszym Rzecznikiem.

 

 

x (x)