Obecne działania

Obecne działania inicjatywy „Nasz Rzecznik” są prowadzone pod auspicjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

 

  • W zespołach tematycznych dyskutujemy o problemach i proponujemy rozwiązania, które swoimi narzędziami mógłby wesprzeć Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Współpracujemy z Biurem RPO przy kampaniach społecznych
  • Monitorujemy reakcje instytucji na problemy zgłaszane przez Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Pilnujemy budżetu RPO
  • Informujemy obywatelki i obywateli, jak może ich wesprzeć Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Wielomiesięczna obywatelska kampania „Nasz Rzecznik” w obronie niezależności urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich połączyła i zmobilizowała setki organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw. Pokazaliśmy, jak powinien wyglądać proces wyłaniania Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyznaczyliśmy standardy wyboru niezależnego RPO. Nie oddaliśmy politykom urzędu, który jak żaden inny powinien służyć ludziom, chronić obywatelki i obywateli przed każdą władzą. Pomimo wcześniejszych obaw, ani w 2020, ani w 2021 roku instytucja RPO nie została upartyjniona ani zmarginalizowana.

Postanowiliśmy działać dalej. W listopadzie 2021 zaproponowaliśmy stałą współpracę Rzecznikowi Praw Obywatelskich VIII Kadencji, Profesorowi Marcinowi Wiąckowi, a na początku stycznia 2022 r. zainaugurowaliśmy projekt „Nasz Rzecznik”, realizowany pod auspicjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Jednym z filarów projektu są tematyczne zespoły robocze z różnych dziedzin praw obywatelskich. Zapraszamy do nich organizacje, które na co dzień aktywnie działają na rzecz tych praw i chcą się włączyć się we wspólne działania. Od stycznia 2022 r. zespoły regularnie się spotykają (w formule zdalnej), identyfikują najpilniejsze problemy i potrzeby w danej dziedzinie i proponują rozwiązania, które swoimi narzędziami mógłby wesprzeć Rzecznik Praw Obywatelskich.

Za nami pierwsze spotkania zespołów roboczych: Edukacja Włączająca, Prawa Osób z Niepełnosprawnościami, Prawa Opiekunek/ów, Prawa Kobiet, Prawa Osób LGBTQ+, Prawa Uchodźców/czyń, Ochrona Środowiska/Klimat, Sprawy Lokalne, Zdrowie, Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się. Do Inicjatywy „Nasz Rzecznik” dołączyło już ponad 100 organizacji społecznych.

Z ramienia Biura RPO współpracę z Inicjatywą „Nasz Rzecznik” koordynują Pani Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych oraz Pan Dariusz Supeł, zastępca dyrektorki Centrum Projektów Społecznych.

Współpracujemy z Biurem RPO także w projekcie Koalicja Infolinii – aktualizacja i rozszerzenie informatora Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zawierającego informacje na temat instytucji i organizacji pozarządowych, udzielających obywatelkom i obywatelom wsparcia w różnych aspektach życia.

Organizacje zainteresowane przyłączeniem się do działań inicjatywy „Nasz Rzecznik” prosimy o kontakt z koordynatorką projektu, Anną Duniewicz (anna.duniewicz@naszrzecznik.pl).

Razem możemy skuteczniej zabiegać o prawa obywatelskie i ważne dla nas sprawy.

Zapraszamy do wspólnych działań!

 

Projekt „Nasz Rzecznik” został wsparty przez Civitates – inicjatywę działającą na rzecz demokracji i solidarności europejskiej w ramach sieci Network of European Foundations.