Obecne działania

Od stycznia 2022 r. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” działa pod auspicjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

 

  • W dziesięciu zespołach tematycznych dyskutujemy o problemach i proponujemy rozwiązania, które swoimi narzędziami mógłby wesprzeć Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Współpracujemy z Biurem RPO także w projekcie Koalicja Infolinii i kampaniach społecznych
  • Monitorujemy reakcje instytucji na problemy zgłaszane przez Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Informujemy obywatelki i obywateli, jak może ich wesprzeć Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Pilnujemy budżetu RPO

 

Wielomiesięczna obywatelska kampania „Nasz Rzecznik” w obronie niezależności urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich połączyła i zmobilizowała setki organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw. Pokazaliśmy, jak powinien wyglądać proces wyłaniania Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyznaczyliśmy standardy wyboru niezależnego RPO. Nie oddaliśmy politykom urzędu, który jak żaden inny powinien służyć ludziom, chronić obywatelki i obywateli przed każdą władzą. Pomimo wcześniejszych obaw, ani w 2020, ani w 2021 roku instytucja RPO nie została upartyjniona ani zmarginalizowana.

Postanowiliśmy działać dalej. W listopadzie 2021 zaproponowaliśmy stałą współpracę Rzecznikowi Praw Obywatelskich VIII Kadencji, Profesorowi Marcinowi Wiąckowi, a na początku stycznia 2022 r. zainaugurowaliśmy Inicjatywę „Nasz Rzecznik” pod auspicjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Jednym z filarów naszych działań są tematyczne zespoły robocze z różnych dziedzin praw obywatelskich. Zapraszamy do nich organizacje, które na co dzień aktywnie działają na rzecz tych praw, podzielają nasze wartości i chcą się włączyć się we wspólne działania. Od stycznia 2022 r. zespoły regularnie się spotykają (najczęściej zdalnie), identyfikują najpilniejsze problemy i potrzeby w danym obszarze praw i proponują rozwiązania, które swoimi narzędziami mógłby wesprzeć Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nasze zespoły robocze: Zespół Edukacja Włączająca, Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Zespół Praw Opiekunek/ów, Zespół Praw Kobiet, Zespół Praw Osób LGBTQ+, Zespół Praw Uchodźców/czyń, Zespół Ochrona Środowiska/Klimat, Zespół Sprawy Lokalne, Zespół Zdrowie i Zespół ds. Wolności Zrzeszania się. Do Inicjatywy „Nasz Rzecznik” dołączyło już ponad 127 organizacji i ruchów społecznych (w tym federacje).

Z ramienia Biura RPO współpracę z Inicjatywą „Nasz Rzecznik” koordynują p. Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych, p. Dariusz Supeł, zastępca dyrektorki Centrum Projektów Społecznych oraz p. Beata Tokarz-Kamińska, główna specjalistka CPS Biura RPO.

Współpracujemy z Biurem RPO także w projekcie Koalicja Infolinii – aktualizacja i rozszerzenie informatora Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zawierającego informacje na temat instytucji i organizacji pozarządowych, udzielających obywatelkom i obywatelom wsparcia w różnych aspektach życia oraz cenne szkolenia, warsztaty, spotkania.

Organizacje zainteresowane przyłączeniem się do działań Inicjatywy „Nasz Rzecznik” prosimy o kontakt z koordynatorką koalicji, Anną Duniewicz (anna.duniewicz@naszrzecznik.pl).

Razem możemy skuteczniej zabiegać o prawa obywatelskie i ważne dla nas sprawy.

Zapraszamy do wspólnych działań!

 

Inicjatywę „Nasz Rzecznik” od stycznia 2022 r. wspiera Civitates – inicjatywa działającą na rzecz demokracji i solidarności europejskiej w ramach sieci Network of European Foundations.