Inicjatywa „Nasz Rzecznik” na Central Europe Civic Forum, Budapeszt, 23-25 maja 2023

Anna Duniewicz

Na zaproszenie National Democratic Institute ze Stanów Zjednoczonych, węgierskiej Fundacji DemNet oraz polskiego Instytutu Spraw Publicznych delegacja Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wzięła udział w Central Europe Civic Forum w Budapeszcie. Wydarzenie było częścią wspieranego przez NDI programu CECEP (Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej), w ramach którego pięć polskich koalicji, w tym Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, będzie prowadzić działania rzecznicze przez najbliższy rok.

Podczas Środkowoeuropejskiego Forum Obywatelskiego liderki i liderzy społeczeństwa obywatelskiego z krajów Grupy Wyszehradzkiej i spoza tego grona dzielili się swoimi doświadczeniami działań na rzecz zmiany i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Forum było nie tylko cenną lekcją rzecznictwa, ale też wspaniałą okazją do wymiany myśli, sieciowania się, zainspirowania się podjętymi przez innych działaniami.

Koordynatorka Inicjatywy „Nasz Rzecznik” Anna Duniewicz i koordynatorka Zespołu Praw Osób LGBTQ+ Justyna Nakielska opowiedziały, jak nasza koalicja mobilizuje obywatel(k)i do działań rzeczniczych i strażniczych.

W wydarzeniu wzięły też aktywny udział członkinie Inicjatywy reprezentujące w programie CECEP inne koalicje: koordynatorka Zespołu Praw Uchodźczyń/ców Eliza Gaust, członkini tego zespołu Anastasia Derecha oraz Justyna Choroś z Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat.

Wyjeżdżaliśmy do swoich krajów zainspirowani, wzmocnieni, z poczuciem misji.

Za rok gospodarzem Forum będzie Polska.