Interwencja RPO w sprawie siłowego przytrzymania dziecka w spektrum autyzmu

BIP RPO i Anna Duniewicz

Rzecznik Praw Obywatelskich i pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, Monika Wiszyńska-Rakowska, podjęli interwencję w sprawie siłowego przytrzymania dziecka w spektrum autyzmu.

Na terenie szkoły dziecko zostało położone twarzą do podłogi i przytrzymane za ręce trzymane z tyłu, co spowodowało u niego obrażenia ciała. Policja umorzyła dochodzenie prowadzone w tej sprawie. Na wskazane postanowienie zostało złożone zażalenie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Kuratora Oświaty i Komendanta Policji z prośbą o wyjaśnienia w sprawie.

O wprowadzenie zakazu stosowania przemocowego, siłowego unieruchamiania osób z niepełnosprawnościami i w spektrum autyzmu wnioskowali do RPO samorzecznik w spektrum autyzmu Jan Gawroński z Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team oraz Zespół Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

 

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/interwencja-silowe-przytrzymanie-dziecko-autyzm