Interwencja RPO w sprawie wydłużenia okresu składkowego na świadczeniach opiekuńczych

Anna Duniewicz

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na osobę pobierającą świadczenie opiekuńcze są odprowadzane tylko przez minimalny okres uprawniający do najniższej emerytury (20 lat dla kobiety i 25-lat dla mężczyzny). To dla opiekunek/ów osób z niepełnosprawnościami krzywdzące – zagraża ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

– Całkowicie zrozumiały i zasadny jest zatem postulat osób wydłużenia okresu opłacania składek na cały okres sprawowania opieki – ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich i podejmuje interwencję, o którą wnioskował Zespół Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił w tej sprawie do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. „Kwestie przedstawione w wystąpieniu RPO są wnikliwie analizowane – odpisało MRiPS”.

Wystąpienie RPO do MRiPS i odpowiedź ministerstwa na stronie:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-opiekunowie-ozn-skladki-oplacanie-mrips-odpowiedz

 

Źródło: BIP RPO

Fot. Freepik. Ojciec pomaga córce z niepełnosprawnością

 

Zachęcamy do zgłaszania wniosków i skargi indywidualnych do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

Wnioski, skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-yak-otrimati-dopomogu-ukraina