JAK DZIAŁAMY

Za nami kampania o wybór niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich, do której przyłączyło się ponad 1200 organizacji społecznych, popierających społeczną kandydatkę na urząd RPO, mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz.

W 2022 r., jako koalicja organizacji i inicjatyw społecznych wspierających instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, działająca pod auspicjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Inicjatywa „Nasz Rzecznik” podjęła stałą współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VIII Kadencji, Profesorem Marcinem Wiąckiem, oraz Biurem RPO. Z ramienia BRPO współpracę z Inicjatywą koordynuje pani Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych Biura RPO. W kontaktach z Biurem RPO Inicjatywę reprezentuje Koordynatorka Koalicji i zespołów roboczych Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Anna Duniewicz.

Pracujemy w dziewięciu tematycznych zespołach roboczych z różnych obszarów praw obywatelskich: prawa kobiet, prawa osób z niepełnosprawnościami, opiekunek/ów, uchodźców, osób LGBTQ+, edukacja włączająca, sprawy lokalne, ochrona środowiska/klimat, zdrowie. Podczas comiesięcznych zdalnych spotkań zespołów rozmawiamy o najpilniejszych problemach i przedstawiamy propozycje systemowych rozwiązań, które przekazujemy do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o ich wsparcie przez RPO. Do zespołów zapraszamy organizacje społeczne i nieformalne ruchy, z którymi wcześniej współpracowaliśmy oraz te, które chciałyby do nas dołączyć.

Chcemy aktywnie korzystać z narzędzi i ustawowych kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wiedzy i doświadczenia prawniczek i prawników Biura w działaniach na rzecz ludzi i środowisk, które reprezentujemy. Chcemy też angażować Rzecznika Praw Obywatelskich do podejmowania interwencji w sprawach obywateli, które przekładają się na rozwiązania systemowe. Przekazane przez nas postulaty oraz interwencje podjęte przez RPO nagłaśniamy dostępnymi nam kanałami komunikacyjnymi. Po to, by ważne społecznie tematy zaistniały w debacie publicznej, a obywatele i obywatelki mieli większą świadomość swoich praw i mogli je skutecznie egzekwować.

Podjęliśmy współpracę z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich także przy projekcie Koalicja Infolinii Biura RPO – aktualizacji informatora zawierającego telefony pomocowe oraz informacje na temat instytucji i organizacji pozarządowych, które udzielają obywatelkom i obywatelom wsparcia w różnych aspektach życia. Z ramienia Biura RPO projekt koordynuje pani Joanna Troszczyńska-Reyman.

Podobnie jak w poprzednich kampaniach Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, będziemy też śledzić, co się dzieje w Sejmie – zwłaszcza gdy uchwalany jest budżet RPO i gdy składane są sprawozdania. Będzie to okazja do zabrania głosu przez organizacje społeczne.

W nowej odsłonie akcji „Nasz Rzecznik” chcemy jeszcze skuteczniej łączyć różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, wspierając przy tym lokalne, oddolne inicjatywy, by zyskały większą sprawczość i skuteczność działania. Chcemy budować i wzmacniać koalicję organizacji wspierających instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy poszerzać społeczne zaplecze Biura RPO, by w przyszłości nie dopuścić do upolitycznienia ani marginalizacji instytucji, która powinna służyć ludziom.

 

Działania Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wspiera Civitates – inicjatywa działająca na rzecz demokracji i solidarności europejskiej w ramach sieci Network of European Foundations.