JAK DZIAŁAMY

Za nami kampania o wybór niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich, do której przyłączyło się ponad 1200 organizacji społecznych, popierających społeczną kandydatkę na urząd RPO, mec. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz.

Obecnie jako koalicja organizacji i inicjatyw społecznych wspierających instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich planujemy podjąć stałą współpracę z nowo wybranym Rzecznikiem, Profesorem Marcinem Wiąckiem, oraz Biurem RPO. Będziemy budować tematyczne zespoły robocze z różnych obszarów praw obywatelskich, jak prawa kobiet, prawa osób z niepełnosprawnościami, uchodźców, osób LGBT+, osób starszych, w kryzysie bezdomności; sprawy lokalne, ochrona środowiska/kryzys klimatyczny, zdrowie, bieda, edukacja, itp. Zaprosimy do nich organizacje społeczne i nieformalne ruchy, z którymi wcześniej współpracowaliśmy oraz te, które chciałyby do nas dołączyć. W tych zespołach będziemy regularnie rozmawiać o najpilniejszych problemach i przedstawiać propozycje systemowych rozwiązań, które przekażemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich z prośbą o ich wsparcie. Chcemy aktywnie korzystać z narzędzi i ustawowych kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wiedzy i doświadczenia prawniczek i prawników Biura w działaniach na rzecz ludzi i środowisk, które reprezentujemy. Chcemy też angażować Rzecznika Praw Obywatelskich do podejmowania interwencji w sprawach obywateli, które przekładają się na rozwiązania systemowe. Przekazane przez nas postulaty oraz interwencje podjęte przez RPO będziemy nagłaśniać dostępnymi nam kanałami komunikacyjnymi. Po to, by ważne społecznie tematy zaistniały w debacie publicznej, a obywatele i obywatelki mieli większą świadomość swoich praw i mogli je skutecznie egzekwować.

Podobnie jak w poprzednich kampaniach inicjatywy „Nasz Rzecznik”, planujemy też śledzić, co się dzieje w Sejmie – zwłaszcza gdy uchwalany jest budżet RPO i gdy składane są sprawozdania. Będzie to okazja do zabrania głosu przez organizacje społeczne.

W nowej odsłonie akcji „Nasz Rzecznik” chcemy jeszcze skuteczniej łączyć różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, wspierając przy tym lokalne, oddolne inicjatywy, by zyskały większą sprawczość i skuteczność działania. Chcemy budować i wzmacniać koalicję organizacji wspierających instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy poszerzać społeczne zaplecze Biura RPO, by w przyszłości nie dopuścić do upolitycznienia ani marginalizacji instytucji, która powinna służyć ludziom.

x (x)