Jak można zwrócić się do RPO

Jak można zwrócić się do RPO?

Uważasz, że państwo naruszyło Twoje prawa?

Czujesz się nierówno traktowana/y z powodu tego, kim jesteś?

Jesteś pozbawiona/y wolności i chcesz poskarżyć się na nieludzkie traktowanie?

 

Zadzwoń lub napisz do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich!

Bezpłatna infolinia: 800 676 676

e-mail: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL

 

Adres BRPO:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Jak zgłosić sprawę do RPO, także w języku migowym, na stronie:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo