„Jak ugryźć się w język, żeby nie bolało” – warsztaty o języku (nie)wykluczającym ze względu na płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową

Anna Duniewicz

Język, którego się uczymy, który przyswajamy, kształtuje sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość. Za pomocą języka możemy legitymizować zastany stan rzeczy, ale język daje nam też możliwość, aby ten stan rzeczy podważać i eliminować nierówności. O tym, jak język krzywdzi kobiety i co możemy z tym zrobić zajmująco mówiła podczas warsztatu „Jak ugryźć się w język, żeby nie bolało”, Joanna Gzyra-Iskandar (Fundacja Feminoteka), koordynatorka Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

W części poświęconej językowi (nie)wykluczającemu ze względu na płeć rozmawiały/liśmy o tym, jak język odbijał i odbija społeczną hierarchię płci, obalały/liśmy mit o feminatywach jako nowomowie i pokazywały/liśmy, jak za pomocą języka okazywać sobie wzajemnie szacunek.

Drugą część warsztatów, o języku, jakim powinno się i nie należy mówić ani zwracać się do osób LGBT+, równie ciekawie poprowadziły przedstawicielki Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, Justyna Nakielska, koordynatorka Zespołu Praw Osób LGBTQ+ i Annamaria Linczowska, członkini Zespołu Praw Osób LGBTQ+ Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Prowadzące wyjaśniały niełatwe akronimy, które opisują osoby LGBT+ i różnicę między orientacją psychoseksualną a tożsamością płciową. Uzasadniały, dlaczego powinno się mówić o społeczności LGBT+ a nie o środowisku LGBT, o osobach homoseksualnych a nie homoseksualistach i o transpłciowości a nie transseksualizmie.

Podsumowanie prezentacji było świetną puentą warsztatów „Jak ugryźć się w język, żeby nie bolało”:

  • Pamiętajmy, że język ma znaczenie.
  • Nie bójmy się nie wiedzieć. Pytajmy i edukujmy się, bo język – na szczęście – stale się zmienia.
  • Nie przenośmy stereotypów na spotkane osoby LGBT+.
  • Starajmy się „poczuć” osobę, z którą rozmawiamy i nie negujmy jej doświadczeń.

A nade wszystko

  • Pamiętajmy o szacunku.

Zdalne warsztaty o tym, jak mówić i jak nie mówić o kobietach i o osobach LGBT 19 grudnia odbyły się w ramach wspieranego przez NDI projektu CECEP, Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej.

Pięknie dziękujemy osobom prowadzącym i uczestniczącym w pierwszym z cyklu czterech zdalnych szkoleń, które realizujemy w projekcie „Nasze prawa, nasze rzecznictwo”. Do zobaczenia w styczniu!