„Jak ugryźć się w język, żeby nie bolało” – warsztaty o niestygmatyzującym języku (osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze)

Anna Duniewicz, Ewa Krzywaźnia

Człowiek nie jest swoją diagnozą. Osoby z niepełnosprawnościami nie oczekują, by się nad nimi pochylać ani im współczuć. Równie niewłaściwe jak stosowanie modelu medycznego i charytatywnego w podejściu do niepełnosprawności jest traktowanie osób z niepełnosprawnościami jak superbohaterów naszej wyobraźni.

Infantylizacja, poufałość, pieszczenie się, przechodzenie na ty – to cechy dziadurzenia, języka nagminne stosowanego w Polsce wobec osób starszych. Dziadurzenie narusza ich godność, odbiera im sprawczość, obniża poczucie własnej wartości.

O języku, jakim powinno się i jakim nie należy opisywać osób z niepełnosprawnościami i osób starszych dyskutowaliśmy podczas zdalnych warsztatów „Jak ugryźć się w język, żeby nie bolało”, mądrze i ciekawie poprowadzonych przez Mateusza Różańskiego, dziennikarza portali INTEGRACJA i niepelnosprawni.pl oraz Agnieszkę Łuczak, byłą Pełnomocniczkę Prezydent Łodzi ds. Równego Traktowania, związaną z Kongresem Kobiet.

Warsztaty 15 grudnia zgromadziły ponad 40 przedstawicieli/lek organizacji pozarządowych i instytucji. Wydarzenie zainaugurowało cykl szkoleń, które Inicjatywa „Nasz Rzecznik” organizuje w ramach wspieranego przez NDI programu CECEP (Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej).

Czym jest neuroróżnorodność, dlaczego mówimy o kryzysie zdrowia psychicznego, nie chorobie psychicznej, jak nie „przykuwać” osób na wózkach do wózków inwalidzkich – obrazowo wyjaśniał ambasador Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, Mateusz Różański.

W drugiej części warsztatów członkini Inicjatywy „Nasz Rzecznik” Agnieszka Łuczak uwrażliwiała nas na język, jakim powinno się i jakim nie należy zwracać się do osób starszych ani o nich mówić.

Pamiętajmy, że prawa osób z niepełnosprawnościami i prawa osób starszych to po prostu prawa człowieka.

19 grudnia (wtorek) w godz. 12:00-13:30 odbędą się warsztaty o tym, jak mówić i jak nie mówić o kobietach i o osobach LGBT+. Poprowadzą je zdalnie:  koordynatorka Zespołu Praw Kobiet, Joanna Gzyra-Iskandar (Fundacja Feminoteka) oraz koordynatorka Zespołu Praw Osób LGBTQ+, Justyna Nakielska (Kampania Przeciw Homofobii) i członkini Zespołu Praw Osób LGBTQ+, Annamaria Linczowska (KPH).