„Jak zrealizować skuteczną kampanię społeczną” – drugi warsztat Anny Tomaszewskiej dla Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, 20 maja 2024

Anna Duniewicz
  • Dlaczego tak ważne jest odpowiednie zaplanowanie działań kampanijnych? Kiedy jest najlepszy moment na ich podjęcie?
  • Jak dotrzeć do właściwych decydentów/ek w naszej sprawie?
  • Jak dobrze napisać petycję i jak ją nagłośnić, by podpisało ją jak najwięcej osób? Jak stworzyć petycję na stronie NaszaDemokracja.pl
  • Jak powinien brzmieć mobilizujący e-mail?
  • Jak umiejętnie zorganizować zgromadzenie, happening i inną akcję offline?

 

– doradzała nam koordynatorka strony NaszaDemokracja.pl, Anna Tomaszewska, podczas drugiego warsztatu dla Inicjatywy „Nasz Rzecznik” pt. „JAK ZREALIZOWAĆ SKUTECZNĄ KAMPANIĘ”, który odbył się zdalnie 20 maja.

Anna Tomaszewska, dziękujemy za ogrom arcyciekawie podanej wiedzy!

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu ChangemakerXchange w ramach stypendium Changemakers for Democracy Fellowship.